Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Mã ngành

Ngành

Khối

Điểm chuẩn
NV1

Xét tuyển NV2

Điểm

Chỉ tiêu

101

SP Toán học

A

20

 

 

102

SP Tin học

A

15

15

11

103

SP Vật lý

A

19

 

 

104

SP Kỹ thuật Công nghiệp

A

15

15

47

105

Công nghệ thông tin

A

15

15

61

111

Toán học

A

17

17

31

201

SP Hoá học

A

19.5

 

 

301

SP Sinh học

B

20

 

 

302

Sinh học

A

16

 

 

B

16

 

 

601

SP Ngữ văn

C

20

 

 

D1,2,3

17

 

 

602

SP Lịch Sử

C

19.5

 

 

D1,2,3

17

 

 

603

SP Địa lý

A

15

 

 

C

19

 

 

604


Tâm lí Giáo dục

A

15

 

 

B

15

 

 

D1,2,3

15

 

 

605

Giáo dục chính trị

C

15.5

 

 

D1,2,3

15.5

 

 

606

Việt Nam học

C

15

 

 

 

D1

15.5

 

 

609

Công tác xã hội

C

15.5

15.5

12

610

GD Chính trị - GD Quốc phòng

C

15

15

40

611

Văn học

C

17

 

 

D1,2,3

17

 

 

613

Giáo dục công dân

C

15

15

31

D1,2,3

15

 

 

614


Tâm lí học

A

16

 

 

B

16

 

 

D1,2,3

16

 

 

701

SP Tiếng Anh

D1

25

 

 

703

SP Tiếng Pháp

D1

20

20

13

D3

20

 

 

801

SP Âm nhạc

N

20

 

 

802

SP Mỹ Thuật

H

22.5

 

 

901

SP Thể dục thể thao

T

25

 

 

903

Giáo dục Mầm non

M

18

 

 

904

Giáo dục Tiểu học

D1,2,3

18.5

 

 

905

Giáo dục Đặc biệt

C

15

 

 

D1

15

 

 

906

Quản lí Giáo dục

A

15

 

 

C

15

 

 

D1

15

 

 

907

SP Triết học

C

15

15

14

D1,2,3

15

 

 

C65

Cao đẳng Công nghệ Thiết bị trường học

A

 

10

30

B

 

11

30

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]