Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH KH Xã hội &Nhân văn – ĐHQGHN

   Ngành (Mã ngành)

Khối thi

Điểm chuẩn
NV 1

Xét tuyển NV 2

Điểm nhận
hồ sơ

Dự kiến
chỉ tiêu


   Tâm lí học (501)

A

16.0

-

-

C

18.5

-

-

D

17.0

-

-


   Khoa học quản lí (502)

A

16.0

-

-

C

18.0

-

-

D

17.0

-

-


   Xã hội học (503)

A

16.0

16.0

10

C

17.0

17.0

10

D

17.0

17.0

10


   Triết học (504)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

55

D

17.0

17.0

20


   Chính trị học (507)

A

16.0

16.0

15

C

17.0

17.0

20

D

17.0

17.0

10

   Công tác xã hội (512)

C

17.5

-

-

D

17.0

-

-

   Văn học (601)

C

17.0

17.0

50

D

17.0

17.0

30

   Ngôn ngữ học (602)

C

18.0

18.0

30

D

18.0

18.0

40

   Lịch sử (603)

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

   Báo chí (604)

C

20.0

-

-

D

18.0

-

-


   Thông tin – Thư viện (605)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

30

   Lưu trữ và Quản trị văn phòng (606)

A

16.0

-

-

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-

   Đông phương học (607)

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-


   Quốc tế học (608)

A

16.0

-

-

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

   Du lịch học (609)

A

16.0

-

-

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-

   Hán Nôm (610)

C

17.0

17.0

10

D

17.0

17.0

10


   Nhân học (614)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

20

   Việt Nam học (615)

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

   Sư phạm Ngữ văn (611)

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

20

   Sư phạm Lịch sử (613)

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]