Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Điện Lực

Ngành


ngành

Điểm
chuẩn
NV1

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét
NV2

Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

 

Hệ thống điện

101

17.0

10

19.0

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng

101

16.0

10

18.0

Xét khối A

Nhiệt điện

101

15.5

20

16.0

Xét khối A

Điện lạnh

101

15.5

20

16.0

Xét khối A

Điện hạt nhân

101

15.5

20

16.0

Xét khối A

Quản lý năng lượng

104

16.0

10

18.5

Xét khối A

Công nghệ thông tin

105

15.5

10

17.0

Xét khối A

Công nghệ tự động

106

15.5

10

17.0

Xét khối A

Điện tử viễn thông

107

15.5

20

16.0

Xét khối A

Kỹ thuật điện tử

107

15.5

15

16.0

Xét khối A

Điện tử y sinh

107

15.5

15

16.0

Xét khối A

Công nghệ cơ khí

108

15.5

20

15.5

Xét khối A

Công nghệ Cơ điện tử

109

15.5

20

16.0

Xét khối A

Quản trị kinh doanh A

110

15.5

10

16.0

 

Quản trị kinh doanh D1

 

15.5

5

16.0

 

Tài chính ngân hàng A

111

16.0

10

19.0

 

Tài chính ngân hàng D1

 

16.0

5

19.0

 

Kế toán A

112

16.0

10

19.0

 

Kế toán D1

 

16.0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

 

Hệ thống điện (HTĐ)

C65

10.0

70

11.0

Xét khối A

HTĐ (Lớp đặt ở Vinh)

C65NA

10.0

40

10.0

Xét khối A

Nhiệt điện

C66

10.0

40

10.0

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng

C67

10.0

40

10.0

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh)

C67NA

10.0

40

10.0

Xét khối A

Điện lạnh

C68

10.0

40

10.0

Xét khối A

Thủy điện

C69

10.0

40

10.0

Xét khối A

Quản lý năng lượng

C70

10.0

40

10.0

Xét khối A

Công nghệ thông tin

C71

10.0

40

10.0

Xét khối A

Công nghệ tự động

C72

10.0

40

10.0

Xét khối A

Điện tử viễn thông

C73

10.0

40

10.0

Xét khối A

Công nghệ cơ khí

C74

10.0

40

10.0

Xét khối A

Công nghệ Cơ điện tử

C75

10.0

40

10.0

Xét khối A

Quản trị kinh doanh

C76

10.0

40

10.0

Xét khối A,D1

Tài chính ngân hàng

C77

10.0

40

11.0

Xét khối A,D1

Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh)

C77NA

10.0

40

10.0

Xét khối A,D1

Kế toán doanh nghiệp

C78

10.0

40

11.0

Xét khối A,D1

Kế toán doanh nghiệp (Lớp đặt ở Vinh)

C78NA

10.0

40

10.0

Xét khối A,D1

 

* Đối với các mã ngành 101 và 107, khi đăng ký NV2 thí sinh cần ghi rõ tên 01 chuyên ngành học mà mình đăng ký xét tuyển (Mã 101 có 5 chuyên ngành có tuyển nguyện vọng 2 là Hệ thống điện, Nhiệt điện, Điện dân dụng và công nghiệp, Điện hạt nhân, Điện lạnh; mã 107 có 3 chuyên ngành là Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử và Điện tử y sinh).

 

* Riêng chuyên ngành Điện hạt nhân sẽ ưu tiên khi xét tuyển NV2 đối với các thí sinh có hộ khẩu ở Nam Trung Bộ (các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa)

 

* Đối với hệ Cao đẳng trường sẽ ưu tiên khi xét NV2 đối với các thí sinh dự thi vào ĐH Điện lực.

 

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]