Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Luật Tp.HCM

 

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Các chuyên ngành:
- Luật Thương mại,
- Luật dân sự,
- Luật Quốc tế

A

15,5

C

17,5

D1

16,0

D3

15,5

Các chuyên ngành:

- Luật Hình sự
- Luật Hành chính

A

15,0

C

17,0

D1

15,5

D3

15,5

Thí sinh có nguyện vọng 1 vào chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự và Luật Quốc tế có điểm thi thấp hơn điểm chuẩn của chuyên ngành này nhưng đạt điểm xét tuyển vào ngành luật sẽ được xét tuyển vào các chuyên ngành Luật Hình sự và Luật Hành chính. Cụ thể: đối với Khối A: đạt 15,0 điểm, đối với Khối C: đạt 17,0 điểm và đối với Khối D1: đạt 15,5.

 

 

Khối thi

Điểm chuẩn NV1


Ngành Quản trị kinh doanh

A

15,0

D1

16,0

D3

15,5


Ngành Quản trị - Luật

A

15,0

D1

15,5

D3

15,5

Riêng đối với thí sinh dự thi khối D1 ngành QTKD có điểm thi đạt 15,5 điểm và đã có Đơn đăng ký ngành quản trị - luật là nguyện vọng bổ sung sẽ được nhà trường xét tuyển vào học ngành này.

 

Ghi chú: điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

 

Điểm sàn xét tuyển vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh năm 2011 theo nguyện vọng 2 được quy định như sau:

- Khối thi xét tuyển nguyện vọng 2: Khối A, C, D1 và D3.

- Chỉ tiêu xét tuyển:

        + Đối với ngành luật (gồm các chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế): 335 chỉ tiêu, trong đó:

     - Khối A: 115 chỉ tiêu;     - Khối C: 100 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 120 chỉ tiêu.

        + Đối với ngành quản trị kinh doanh: 40 chỉ tiêu, trong đó:

     - Khối A: 15 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

        + Đối với ngành quản trị - luật: 40 chỉ tiêu, trong đó:

     - Khối A: 15 chỉ tiêu;     - Khối D1 và D3: 25 chỉ tiêu.

 - Điểm xét tuyển:

        + Đối với Khối A: từ 15,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

        + Đối với Khối C: từ 17,5 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0;

        + Đối với Khối D1 và D3: từ 16,0 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm 0.

Đây là điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông; Điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]