Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường CĐ Xây dựng CT Đô thị

Số TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

(Tính theo KV3)

 

Địa điểm 1:  Tại Hà Nội

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

01

15.5

2

Cấp thoát nước

101

10

3

Sư phạm kỹ thuật xây dựng

102

10

4

Công nghệ kỹ thuật điện

03

14.5

5

Tin học ứng dụng

05

10

6

Kỹ thuật Trắc địa

06

10

7

Quản lý xây dựng

07

17

 

Địa điểm 2: Tại thừa thiên Huế

 

 

1

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

01

14

2

Quản lý xây dựng

07

16

Thí sinh dự thi ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng(mã ngành 01) đạt từ 14 đến 15 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Sư phạm kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 102), ngành Tin học ứng dụng(mã ngành 05) tại Hà Nội hoặc ngành Công nghệ kỹ thuật Xây dựng(mã ngành 01) tại Thừa Thiên Huế.

Thí sinh dự thi ngành Quản lý Xây dựng(mã ngành 07)  đạt từ 16 đến 16,5 điểm được đăng ký vào học một trong các ngành: Sư phạm kỹ thuật Xây dựng (mã ngành 102), ngành Tin học ứng dụng(mã ngành 05) tại Hà Nội hoặc ngành Quản lý Xây dựng(mã ngành 07) tại Thừa Thiên Huế.

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]