Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Tỉ lệ "chọi" năm 2011: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường năm 2011 và dự kiến tỉ lệ “chọi” như sau:

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ chọi
dự kiến

Hệ Đại học

 

 

 

Khoa học máy tính:

100

1.725

1/8,6

Toán ứng dụng:

50

46

1/0,92

 Kỹ thuật điện tử: 

240

1.399

1/5,8

Bảo hộ lao động: 

70

631

1/9

Kỹ thuật công trình xây dựng: 

120

2.045

1/17

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông:

90

636

1/7

Công nghệ kỹ thuật môi trường: 

70

858

1/12

Quy hoạch vùng và đô thị: 

70

493

1/7

Kỹ thuật hóa học: 

70

374

1/4,7

Khoa học môi trường: 

80

1.157

1/14,5

Công nghệ sinh học:

100

1.444

1/14,4

Tài chính ngân hàng:

200

4.987

1/25

Kế toán: 

200

2.386

1/12

Quản trị kinh doanh:

120

2.997

1/25

QTKD quốc tế: 

120

827

1/6,9

 QTKD nhà hàng khách sạn:

100

2.895

1/29

Quan hệ lao động: 

60

403

1/6,7

Xã hội học:

60

223

1/3,7

Việt Nam học: 

100

1.080

1/10,8

Ngôn ngữ Anh: 

140

752

1/5,4

Tiếng Trung: 

60

96

1/1,6

Trung - Anh: 

60

283

1/4,7

Thiết kế công nghiệp: 

200

638

1/3,2

Hệ cao đẳng

 

 

 

Tin học ứng dụng:

60

53

1/0,9

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử: 

50

33

1/0,7

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông: 

50

121

1/2,4

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 

70

121

1/1,7

Kế toán: 

100

151

1/1,5

Quản trị kinh doanh: 

100

269

1/2,7

Tài chính ngân hàng: 

120

337

1/2,8

Quản trị kinh doanh:

100

269

1/2,7

Tài chính ngân hàng: 

120

337

1/2,8

Tiếng Anh: 

70

33

1/0,5

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]