Nhóm ngành đào tạo BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG

-

 

* Nhóm ngành BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG gồm các ngành:

Mã ngành

Tên ngành

7320101

Báo chí

7320104

Truyền thông đa phương tiện

7320105

Truyền thông đại chúng

7320106

Công nghệ truyền thông

7320107

Truyền thông quốc tế

7320108

Quan hệ công chúng

 

* Dưới đây là danh sách các trường đại học có tuyển sinh và đào tạo một hoặc một số ngành trong nhóm ngành trên:

Tên trường

Mã ngành đào tạo

Khu vực Tp. Hà Nội

 

- Trường ĐH KHXH và NV (ĐHQG Hà Nội)

7320101, 7320108

Học viện Báo chí Tuyên truyền

7320101, 7320104, 7320105, 7320107, 7320108

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

7320104

Học viện Ngoại giao

7320107

Học viện Phụ nữ Việt Nam

7320104

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam

7320108

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7320108

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

7320101

Trường Đại học Đại Nam

7320108

Trường Đại học FPT

7320104

Trường Đại học Hòa Bình

7320106, 7320108

 

 

Khu vực Tp. Hồ Chí Minh

 

Trường Đại học KHXH và NV - ĐHQG TP.HCM

7320101

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

7320104

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

7320108, 7320106

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

7320104

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

7320104

Trường Đại học Văn Lang

7320108

 

 

Khu vực khác

 

Trường ĐH CNTT và Truyền thông (Thái nguyên)

7320104

Trường Đại học Vinh

7320101

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

7320101

Trường Đại học Duy Tân

7320104

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

7320108

Trường Đại học Nam Cần Thơ

7320108

Close [X]