Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn NV2: Trường ĐH Điện Lực

Ngành


ngành

Điểm
chuẩn
NV1

Điểm xét
NV2

Ghi chú

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

 

 

Hệ thống điện

101

17.0

19.0

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng

101

16.0

18.0

Xét khối A

Nhiệt điện

101

15.5

16.0

Xét khối A

Điện lạnh

101

15.5

16.0

Xét khối A

Điện hạt nhân

101

15.5

16.0

Xét khối A

Quản lý năng lượng

104

16.0

18.5

Xét khối A

Công nghệ thông tin

105

15.5

17.0

Xét khối A

Công nghệ tự động

106

15.5

17.0

Xét khối A

Điện tử viễn thông

107

15.5

16.0

Xét khối A

Kỹ thuật điện tử

107

15.5

16.0

Xét khối A

Điện tử y sinh

107

15.5

16.0

Xét khối A

Công nghệ cơ khí

108

15.5

15.5

Xét khối A

Công nghệ Cơ điện tử

109

15.5

16.0

Xét khối A

Quản trị kinh doanh A

110

15.5

16.0

Xét khối A

Quản trị kinh doanh D1

 110

15.5

16.0

Xét khối D1

Tài chính ngân hàng A

111

16.0

19.0

Xét khối A

Tài chính ngân hàng D1

111 

16.0

19.0

Xét khối D1

Kế toán A

112

16.0

19.0

Xét khối A

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

 

 

Hệ thống điện (HTĐ)

C65

10.0

12.5

Xét khối A

HTĐ (Lớp đặt ở Vinh)

C65NA

10.0

10.0

Xét khối A

Nhiệt điện

C66

10.0

10.0

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng

C67

10.0

10.5

Xét khối A

Điện công nghiệp và dân dụng (Lớp đặt ở Vinh)

C67NA

10.0

10.0

Xét khối A

Điện lạnh

C68

10.0

10.0

Xét khối A

Thủy điện

C69

10.0

10.0

Xét khối A

Quản lý năng lượng

C70

10.0

10.0

Xét khối A

Công nghệ thông tin

C71

10.0

10.5

Xét khối A

Công nghệ tự động

C72

10.0

11.0

Xét khối A

Điện tử viễn thông

C73

10.0

10.5

Xét khối A

Công nghệ cơ khí

C74

10.0

10.0

Xét khối A

Công nghệ Cơ điện tử

C75

10.0

10.0

Xét khối A

Quản trị kinh doanh

C76

10.0

10.0

Xét khối A,D1

Tài chính ngân hàng

C77

10.0

12.0

Xét khối A,D1

Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh)

C77NA

10.0

10.0

Xét khối A,D1

Kế toán doanh nghiệp

C78

10.0

12.5

Xét khối A,D1

Kế toán doanh nghiệp (Lớp đặt ở Vinh)

C78NA

10.0

10.0

Xét khối A,D1

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]