Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

31/07/2017

Trường Đại học Kinh tế thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 các ngành:

STT

Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

I

Chương trình đào tạo chuẩn

1

Kinh tế

52310101

25,00

2

Kinh tế phát triển

52310104

24,00

3

Kinh tế quốc tế

52310106

26,00

4

Quản trị kinh doanh

52340101

25,50

5

Tài chính-Ngân hàng

52340201

24,75

6

Kế toán

52340301

25,50

II

Chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT

7

Kinh tế quốc tế

52310106 CLC

17,00

8

Quản trị kinh doanh

52340101 CLC

17,00

9

Tài chính-Ngân hàng

52340201 CLC

17,00

Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):

ĐXT = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (hoặc điểm tổ hợp môn), làm tròn đến 0,25 ] + Tổng điểm ưu tiên (Khu vực, Đối tượng) + Điểm Ưu tiên xét tuyển (nếu có)

Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, các thí sinh có kết quả thi bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển lần lượt theo 2 điều kiện:

- Điều kiện 1: Tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số).

- Điều kiện 2:

+ Đối với các chương trình Chất lượng cao (đáp ứng Thông tư 23 của Bộ GD&ĐT): Xét theo điểm từ cao xuống thấp của môn Tiếng Anh.

+ Đối với các chương trình chuẩn: Xét theo điểm từ cao xuống thấp của môn Toán.

Close [X]