Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

31/07/2017

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển theo ngành

 
 

1

Nhóm ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 26)

 

1

52480101

Khoa học máy tính

26.00

 

2

52480201

Công nghệ thông tin

26.00

 

3

52480201 (Nhật Bản)

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản

26.00

 

4

52480104

Hệ thống thông tin

26.00

 

5

52480102

Truyền thông và Mạng máy tính

26.00

 

6

52510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

26.00

 

7

52520214

Kỹ thuật máy tính

26.00

 

2

Nhóm ngành Vật lí kĩ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 19)

 

7

QHI.TĐ1

Kỹ thuật năng lượng

19.00

 

8

52520401

Vật lý kỹ thuật

19.00

 

3

Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và Cơ kỹ thuật (điểm chuẩn theo nhóm ngành là 23,5 điểm)

 

9

52520101

Cơ kỹ thuật

23.50

 

10

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

23.50

 

11

QHI.TĐ2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng - giao thông

23.50

 

4

Các CTĐT chất lượng cao đáp ứng Thông tư 23/2014

 

12

52480101 CLC

Khoa học máy tính (CLC TT23)

24.00

 

13

52510302 CLC

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC TT23)

21.00

 

 

Close [X]