Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

31/07/2017

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển theo ngành

 
 

1

52460101

Toán học

18.75

 

2

Thí điểm

Toán – Tin ứng dụng

18.75

 

3

52460115

Toán cơ

19.75

 

4

52480105

Máy tính và khoa học thông tin

21.75

 

5

52440102

Vật lý học

17.50

 

6

52430122

Khoa học vật liệu

17.25

 

7

52520403

Công nghệ hạt nhân

17.50

 

8

52440221

Khí tượng học

18.50

 

9

52440224

Thủy văn

17.75

 

10

52440228

Hải dương học

17.75

 

11

52440112

Hoá học

19.75

 

12

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

21.00

 

13

52720403

Hoá dược

24.00

 

14

52510401 CLC

Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23)

17.25

 

15

52440217

Địa lý tự nhiên

17.00

 

16

52850103

Quản lý đất đai

17.50

 

17

52440201

Địa chất học

17.00

 

18

52520501

Kỹ thuật địa chất

18.00

 

19

52850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

17.75

 

20

52420101

Sinh học

18.00

 

21

52420201

Công nghệ sinh học

23.50

 

22

52420201 CLC

Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23)

21.75

 

23

52440301

Khoa học môi trường

17.50

 

24

52440306

Khoa học đất

20.75

 

25

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17.50

 

 

Close [X]