Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

31/07/2017

Điểm trúng tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017 của Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, theo phương thức sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia, cụ thể như sau:

STT

Mã ngành

Ngành

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

1

52140209

Sư phạm Toán

30.50

- Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp ĐKXT phải đạt điểm ngưỡng chất lượng đầu vào của Trường.

- Điểm môn chính trong tổ hợp ĐKXT nhân hệ số 2.

- Điểm trúng tuyển áp dụng cho đối tượng học sinh THPT, KV3.

2

52140211

Sư phạm Vật lí

23.00

3

52140212

Sư phạm Hóa học

26.50

4

52140213

Sư phạm Sinh học

23.00

5

52140217

Sư phạm Ngữ văn

32.25

6

52140218

Sư phạm Lịch sử

29.75

 

Close [X]