Điểm chuẩn 2012: HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

(Khối thi A, A1, D1)

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 16,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 11,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 11,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

 

Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập

(Khối thi A, A1, D1)

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

KhốiA, A1

KhốiD1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Kế toán

D340301

Từ 20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 10,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 10,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

 

Học viện dành chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho những thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển.

 

XÉT NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:

1. Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (mã BVH)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ theo Khối thi

(áp dụng cho HSPT ở KV3)

Mức học phí

(năm 2012)

Khối A, A1

Khối D1

Trình độ ĐẠI HỌC

NgànhĐiện tử, truyền thông

D520207

250

Từ 16,0 trở lên

 

860.000 đồng/tháng

(1 năm đóng 10 tháng)

Ngành Điện, điện tử

D510301

75

Từ 15,0 trở lên

Ngành Công nghệ thông tin

D480201

250

Từ 16,0 trở lên

Ngành Công nghệ đa phương tiện

D480203

75

Từ 16,0 trở lên

Từ 16,0 trở lên

Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

100

Từ 16,0 trở lên

Từ 16,0 trở lên

Ngành Kế toán

D340301

100

Từ 16,0 trở lên

Từ 16,0 trở lên

Trình độ CAO ĐẲNG

NgànhĐiện tử, truyền thông

C510302

130

Từ 10,0 trở lên

 

610.000 đồng/tháng

(1 năm đóng 10 tháng)

Ngành Công nghệ thông tin

C480201

140

Từ 10,0 trở lên

Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

120

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Ngành Kế toán

C340301

120

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên


2. Cơ sở phía Nam Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (mã BVS)

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu xét tuyển

Mức điểm nhận hồ sơ theo Khối thi (áp dụng cho HSPT ở KV3)

Mức học phí

(năm 2012)

Khối A, A1

Khối D1

Trình độ ĐẠI HỌC

NgànhĐiện tử, truyền thông

D520207

120

Từ 13,0 trở lên

 

860.000 đồng/tháng

(1 năm đóng 10 tháng)

Ngành Điện, điện tử

D510301

50

Từ 13,0 trở lên

Ngành Công nghệ thông tin

D480201

120

Từ 13,0 trở lên

Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

100

Từ 13,0 trở lên

Từ 13,5 trở lên

Ngành Kế toán

D340301

100

Từ 13,0 trở lên

Từ 13,5 trở lên

Trình độ CAO ĐẲNG

NgànhĐiện tử truyền thông

C510302

45

Từ 10,0 trở lên

 

610.000 đồng/tháng

(1 năm đóng 10 tháng)

Ngành Công nghệ thông tin

C480201

45

Từ 10,0 trở lên

Ngành Quản trị kinh doanh

C340101

45

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Ngành Kế tán

C340301

45

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Đối tượng xét tuyển: Tất cả những thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2012Khối A, A1 vàD1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có kết quả thi đạt mức điểm như thông báo của Học viện.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2012 đến 17h00’ ngày 25/8/2012 (tính theo dấu bưu điện trên phong bì thư bảo đảm EMS nếu hồ sơ được nộp qua đường bưu điện).

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]