Điểm chuẩn 2012: ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng

ĐIỂM CHUẨN NV1

TT

Ngành đào tạo

Khối thi

ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúng

tuyển

 

- Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2.

 

Sư phạm tiếng Anh, gồm:

D1

D140231

 

 

1

Sư phạm tiếng Anh

 

 

701

24.0

2

Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

 

 

705

16.0

3

Sư phạm tiếng Pháp

D1,3

D140233

703

16.5

4

Sư phạm tiếng Trung

D1,4

D140234

704

16.5

 

Ngôn ngữ Anh, gồm:

D1

D220201

 

 

5

Cử nhân tiếng Anh

 

 

751

20.5

6

Cử nhân tiếng Anh thương mại

 

 

759

21.5

7

Cử nhân tiếng Anh du lịch

 

 

761

19.5

 

Ngôn ngữ Nga, gồm:

D1,2,C

D220202

 

 

8

Cử nhân tiếng Nga

 

 

752

16.0

9

Cử nhân tiếng Nga du lịch

 

 

762

16.0

 

Ngôn ngữ Pháp, gồm:

D1,3

D220203

 

 

10

Cử nhân tiếng Pháp

 

 

753

16.5

11

Cử nhân tiếng Pháp du lịch

 

 

763

16.0

 

Ngôn ngữ Trung Quốc, gồm:

D1,4

D220204

 

 

12

Cử nhân tiếng Trung

D1,4

 

754

17.5

13

Cử nhân tiếng Trung thương mại

D1

 

764

17.0

 

 

D4

 

764

16.0

14

Ngôn ngữ Nhật

D1

D220209

755

21.5

 

 

D6

D220209

755

16.0

15

Ngôn ngữ Hàn Quốc

D1

D220210

756

20.0

16

Ngôn ngữ Thái Lan

D1

D220214

757

15.5

17

Quốc tế học

D1

D220212

758

15.5

 

XÉT TUYỂN NV2


TT

Ngành đào tạo

Khối

thi

ngành

Mã tuyển sinh

Chỉ tiêu

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

 

(Điểm thi môn Ngoại ngữ  tính hệ số 2)

 

 Sư phạm tiếng Anh, chuyên ngành:

D1

D140231

 

 

Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải từ điểm sàn đại học trở lên:

- Khối C:  14,5

- Khối D:  13,5

1

 Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

 

 

705

17

2

 Sư phạm tiếng Pháp

D1,3

D140233

703

25

3

 Sư phạm tiếng Trung

D1,4

D140234

704

30

 

 Ngôn ngữ Nga, gồm:

D1,2,C

D220202

 

 

4

 Cử nhân tiếng Nga

 

 

752

31

5

 Cử nhân tiếng Nga du lịch

 

 

762

29

 

 Ngôn ngữ Pháp, gồm:

D1,3

D220203

 

 

6

 Cử nhân tiếng Pháp

 

 

753

23

7

 Cử nhân tiếng Pháp du lịch

 

 

763

45

8

 Ngôn ngữ Thái Lan

D1

D220214

757

32

9

 Quốc tế học

D1

D220212

758

59

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]