Điểm chuẩn 2012: ĐH Luật TP.HCM

STT

Chuyên ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn

 

 

1

 

 

Chuyên ngành Luật thương mại

 

C

21,0 điểm

D1

20,5 điểm

D3

20,5 điểm

A

19,5 điểm

A1

19,0 điểm

 

 

2

 

Chuyên ngành Quản trị - Luật

 

D3

19,5 điểm

D1

19,0 điểm

A

18,0 điểm

A1

18,0 điểm

 

 

 

3

 

Ngành Luật với các chuyên ngành: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế

 

C

19,0 điểm

D1

18,0 điểm

D3

18,0 điểm

A

17,5 điểm

A1

17,5 điểm

 

 

4

 

Ngành Quản trị kinh doanh

 

D1

17,5 điểm

D3

17,5 điểm

A

17,5 điểm

A1

17,5 điểm

 

Thí sinh không đủ điểm vào chuyên ngành Luật Thương mại sẽ được tuyển vào một trong các chuyên ngành còn lại (Luật Dân sự, Luật Quốc tế, Luật Hình sự và Luật Hành chính) nếu đạt điểm chuẩn của ngành Luật (Khối A và A1: 17,5 điểm, Khối C: 19,0 điểm, Khối D1,3: 18,0 điểm).

* Lưu ý: Nhà trường tự chuyển vào các chuyên ngành. Thí sinh không phải làm đơn.

 

Xét tuyển nguyện vọng bổ sung như sau:

 - Ngành tuyển: Ngành Luật, mã ngành: D.380101.

 - Khối thi: Khối A, A1, C, D1 và D3.

 - Chỉ tiêu tuyển: 50 chỉ tiêu, trong đó: Khối A: 15 chỉ tiêu; Khối A1: 10 chỉ tiêu; Khối C: 10 chỉ tiêu; Khối D1,3: 15 chỉ tiêu.

 - Điểm xét tuyển:

        + Khối A và A1: từ 18,0 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

        + Khối C: từ 19,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0;

        + Khối D1,3: từ 18,5 điểm trở lên và không có môn thi bị điểm 0.

Đây là mức điểm xét tuyển dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (không phẩy năm) điểm.

- Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi, do Trường tổ chức thi cấp, từ ngày 25-8 đến ngày 10-9-2012.

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]