Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Đông Á

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

 

1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia:

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

DAD

 

 

2.500

ĐC: 63 Lê Văn Long, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng.

ĐT: 05113.519.929 – 05113.519.991

Website: http://www.donga.edu.vn.  Email: tuyensinh@donga.edu.vn

 

Các ngành trình độ Đại học

2.000

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

 

D510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

D510103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Kế toán 

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Tài chính ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Quản trị văn phòng

 

D340406

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa lý

Văn, Ngoại ngữ, Địa lý

Văn, Ngoại ngữ, Sử

 

Ngôn Ngữ Anh

 

D220201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Ngoại ngữ, Sử

Văn, Ngoại ngữ, Địa lý

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Điều dưỡng

 

D720501

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Quản trị nhân lực

 

D523404

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa lý

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ thực phẩm

 

D52540101

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Hóa, Lý

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Sinh, Ngoại ngữ

 

Các ngành trình độ Cao đẳng

500

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

 

C510301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

C510103

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Tin học ứng dụng

 

C480201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Sinh

 

Kế toán 

 

C340301

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Tài chính ngân hàng

 

C340201

Toán, Lý, Hóa

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Quản trị văn phòng

 

C340406

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa lý

Văn, Ngoại ngữ, Địa lý

Văn, Ngoại ngữ, Sử

 

Tiếng Anh

 

C220201

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Ngoại ngữ, Sử

Văn, Ngoại ngữ, Địa lý

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Điều dưỡng

 

C720501

Toán, Hóa, Sinh

Toán, Sinh, Ngoại ngữ

Toán, Lý, Ngoại ngữ

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

 

Việt Nam học

 

C220113

Toán, Văn, Ngoại ngữ

Văn, Sử, Địa

Văn, Ngoại ngữ, Sử

Văn, Ngoại ngữ, Địa lý

 

(Tổ hợp truyền thống là tổ hợp in đậm)

* Phương thức tuyển sinh:

- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

-  Tuyển sinh dựa vào Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12 (Chọn 1 trong các tổ hợp)

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

 

2. Xét tuyển dựa vào Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12

* Thí sinh tốt nghiệp THPT.

* Căn cứ điểm Tổng điểm trung bình chung các môn Lớp 12

     - Điểm xét tuyển vào đại học  :  ≥ 6.0

     - Điểm xét tuyển vào cao đẳng:  ≥ 5.5

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]