Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
ĐT: (052)3824052. Website: http://www.quangbinhuni.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DQB - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.940

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

A

Hệ chính quy

I

Các ngành đào tạo đại học

 

 

1.020

1

Giáo dục Mầm non

D140201

M

60

2

Giáo dục Tiểu học

D140202

A, C, D1

60

3

Giáo dục Chính trị

D140205

C

60

4

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

60

5

Sư phạm Vật lý

D140211

A, A1

60

6

Sư phạm Hoá học

D140212

A, B

60

7

Sư phạm Sinh học

D140213

B

60

8

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

60

9

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

60

10

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

60

11

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

D310501

A, A1, C

60

12

Luật

D380101

A,A1,C,D1

60

13

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

60

14

Lâm nghiệp

D620201

A, A1, B

60

15

Phát triển nông thôn

D620116

A, A1, B

60

16

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A, A1, B

60

17

Kỹ thuật Điện, điện tử

D520201

A, A1

60

II

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

920

1

Giáo dục Mầm non

C140201

M

40

2

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, C, D1

40

3

Sư phạm Toán học (ghép với Tin học)

C140209

A, A1

40

4

Sư phạm Vật lý (ghép với Tin học)

C140211

A, A1

40

5

Sư phạm Hoá học

C140212

A,B

40

6

Sư phạm Sinh học

(ghép với Giáo dục thể chất)

C140213

B

40

7

Sư phạm Ngữ văn (ghép với Lịch sử)

C140217

C

40

8

Sư phạm Địa lý

(ghép với Giáo dục công dân)

C140219

A, C

40

9

Sư phạm Âm nhạc 

(ghép với Công tác Đội)

C140221

N

40

10

Sư phạm Mỹ thuật 

(ghép với Công tác Đội)

C140222

H

40

11

Việt Nam học

(Chuyên ngành Văn hóa-Du lịch)

C220113

C

40

12

Công tác xã hội

C760101

C

40

13

Tiếng Anh

C220201

D1

40

14

Tiếng Trung Quốc

C220204

A1,C,D1

40

15

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1,D1

40

16

Kế toán

C340301

A, A1,D1

40

17

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

40

18

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A, A1

40

19

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A, A1

40

20

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

40

21

Lâm nghiệp

C620201

A, A1, B

40

22

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A, A1, B

40

23

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

C620105

A, B

40

B

Hệ liên thông theo hình thức chính quy

Đối tượng tuyển sinh

I

Từ trình độ CĐ lên ĐH

1

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

CĐSP Toán học

2

Sư phạm Vật lý

D140211

A, A1

CĐSP Vật lý

3

Sư phạm Hóa học

D140212

A, B

CĐSP Hóa học

4

Sư phạm Sinh học

D140213

B

CĐSP Sinh học

5

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

CĐSP Ngữ văn

6

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

CĐ Ngôn ngữ Anh

7

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1

CĐ Quản trị kinh doanh

8

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

CĐ CNTT

9

Kỹ thuật Điện, Điện tử

D520201

A,A1

CĐ KT Điện, Điện tử

10

Lâm nghiệp

D620201

A,A1,B

CĐ Lâm nghiệp

11

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A,A1,B

CĐ Quản lý TN&MT

II

Từ trình độ TCCN lên ĐH

 

 

Công nghệ thôn tin

D480201

A, A1

TC Tin học

III

Từ trình độ TCCN lên CĐ

 

1

Lâm nghiệp

C620201

A, A1, B

TC Lâm nghiệp

2

CN Kỹ thuật Điện, điện tử

C510301

A, A1

TC Kỹ thuật Điện, ĐT

3

CN Kỹ thuật Xây dựng

C510103

A, A1

TC Kỹ thuật Xây dựng

4

CN Kỹ thuật Giao thông

C510104

A, A1

TC Kỹ thuật Giao thông

 

TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY

- Vùng tuyển:

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

+ Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh

+ Hệ Đại học: Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1, M, N, H vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Riêng ngành CĐ Sư phạm Mỹ thuật, CĐ Sư phạm Âm nhạc trường tổ chức thi các môn năng khiếu cho các thí sinh đăng ký dự thi các môn năng khiếu tại trường.

+ Điểm trúng tuyển theo ngành học.

-  Sinh viên các ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh và Công nghệ thông tin được học nghiệp vụ sư phạm.

- Số chỗ trong KTX: 630

- Học phí năm 2014-2015:

+ Trình độ đại học

* Nhóm ngành khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản: 152.000đ/1 tín chỉ

* Nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 180.000đ/1 tín chỉ

+ Trình độ cao đẳng: Mức học phí theo nhóm ngành và bằng 0,8 mức học phí của hệ đại học.

+ Sinh viên ngành sư phạm không phải đóng tiền học phí)

 

TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

- Thí sinh có nguyện vọng học liên thông lên cao đẳng hoặc đại học theo hình thức chính quy phải nộp hồ sơ ĐKDT theo khối thi của ngành đăng ký học liên thông. Dự thi các môn theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT hoặc các môn do cơ sở giáo dục tự ra đề. Những thí sinh này phải thi trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức và xét tuyển theo nguyện vọng học liên thông đã ghi trong hồ sơ ĐKDT.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp TC Nghề, TCCN, CĐ sau thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng phải dự thi 3 môn gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành (hoặc thực hành nghề). Cơ sở giáo dục đại học tự ra đề và xác định điểm trúng tuyển.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp TC Nghề, TCCN, CĐ chưa đủ 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng phải dự thi tuyển các môn văn hóa, năng khiếu theo khối thi trong kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy do bộ GD-ĐT tổ chức.

- Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website

  www.qbu.edu.vn hoặc http://www.quangbinhuni.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]