Đại học » Miền Trung

Đại học Đà Nẵng

41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng. ĐT: (0511) 3823683
Ban Đào tạo: (0511) 3835345 -FAX: (0511) 3823683
Website: www.udn.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DD - TỔNG CHỈ TIÊU: 12.050

 

Hệ đào tạo

Chỉ tiêu năm 2.014

Các ngành đào tạo Đại học

8.885

Các ngành đào tạo Cao đẳng

3.165

Liên thông Đại học

70

Liên thông Cao đẳng

180

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG có 6 trường thành viên, 1 Phân hiệu và 1 Khoa trực thuộc là: Trường Đại học Bách khoa (DDK), Trường Đại học Kinh tế (DDQ), Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF), Trường Đại học Sư phạm (DDS), Trường Cao đẳng công nghệ (DDC), Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin (DDI), Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum (DDP), Khoa Y Dược (DDY).

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các Trường thành viên, Phân hiệu tại KonTum và Khoa Y Dược trực thuộc.

 

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Phương thức thi chung

Năm 2014, Đại học Đà Nẵng đăng ký thực hiện kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (trừ 2 ngành có môn thi năng khiếu. Ngoài ra trường sẽ xét tuyển vào 6 ngành tại một số trường thành viên với một tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho mỗi ngành).

 

2. Phương thức tuyển sinh riêng

2.1. Xét tuyển

Đại học Đà Nẵng dành 150 chỉ tiêu để xét tuyển vào các ngành:

TT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Đơn vị

1

Quản lý Nhà nước

D310205

25

Trường ĐH Kinh tế

2

Quản trị kinh doanh

D340101

25

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

3

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

25

4

Kế toán

D340301

25

5

Kiểm toán

D340302

25

6

Kinh doanh thương mại

D340121

25

Tiêu chí xét tuyển:

* Đối với ngành Quản lý Nhà nước (Trường Đại học Kinh tế)

- Điểm trung bình chung năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của thí sinh (Điểm TB) đạt từ 6 điểm trở lên.

- Điểm trung bình các môn Văn, Sử năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.

- Điểm  xét tuyển = Điểm TB + Văn TB + Sử TB

* Đối với 5 ngành xét tuyển của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

- Điểm tốt nghiệp PTTH/tổng số môn thi đạt từ 6 điểm trở lên.

- Tổng điểm trung bình các môn Toán, Lý, Hóa (hoặc tiếng Anh) năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên.

- Điểm  xét tuyển = Điểm tốt nghiệp PTTH/ tổng số môn thi + Toán TB + Lý TB + HóaTB (hoặc Anh TB).

 

2.2. Thi tuyển các ngành có môn thi năng khiếu

Các ngành thi tuyển có môn thi năng khiếu gồm:

TT

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Đơn vị

1

Kiến trúc (Khối thi: V2)

D580102

130

Trường ĐHBK

2

Giáo dục Mầm non

D140201

110

Trường ĐHSP

Tiêu chí xét tuyển:

* Ngành Kiến trúc:

- Điểm trung bình môn Văn năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) của thí sinh đạt từ 5,5 điểm trở lên.

- Thi tuyển các môn: Toán (đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Vẽ mỹ thuật (đề thi của Đại học Đà Nẵng).

- Điểm xét tuyển = Toán*1,5 + Vẽ mỹ thuật*2 + Văn TB.

* Ngành Giáo dục mầm non

- Thi tuyển các môn: Toán, Văn (khối D, đề thi của kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức), Năng khiếu (đề thi của Đại học Đà Nẵng).

- Điểm xét tuyển = Toán + Văn + Năng khiếu.

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]