Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Nha Trang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

* Ký hiệu trường: TSN

* Địa chỉ:: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa;

* Điện thoại: 058.3831148; (058)2245579. 

* Website: www.ntu.edu.vn - Email: tuyensinhdhts@gmail.com

 

1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trên phạm vi cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh

Trường ĐHNT sử dụng 03 phương thức xét tuyển:

- Xét tuyển thẳng (theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017 theo các tổ hợp ở Bảng 1;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT (xét học bạ): sử dụng điểm học bạ 05 học kỳ đầu các môn học của THPT theo tổ hợp ở Bảng 2.

Bảng 1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng trong năm 2017

Tổ hợp mới

Tổ hợp truyền thống

A02: Toán, Vật lý, Sinh học

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

C02: Ngữ văn, Toán, Hóa học

D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D64: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

D70: Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D96: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D97: Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa học, Sinh học

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D03: Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

3. Ngành nghề và chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Bảng 2: Thông tin ngành nghề, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

 

 

Trình độ đại học

3.000

 

1

52220201

Ngôn ngữ Anh

140

A01; D01; D14; D15

2

3

52340103

52340101

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Quản trị kinh doanh 

250

150

A00; A01; D01; D97

4

 

5

52340103

 

52340101

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt)

Quản trị kinh doanh 

(chương trình song ngữ Pháp-Việt)

20

 

20

D03; D64; D70; D97

6

7

8

9

10

52340301

52340121

52340115

52340201

52620115

Kế toán

Kinh doanh thương mại

Marketing

Tài chính - ngân hàng

Kinh tế nông nghiệp

250

80

80

100

50

A00; A01; D01; D96

11

12

52340405

52480201

Hệ thống thông tin quản lý

Công nghệ thông tin

60

120

A00; A01; C01; D01

13

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

70

A00; A01; C01; D90

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

52510201

52510202

52510203

52510205

52510206

52510301

52520122

52840106

52620399

52620304

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Công nghệ chế tạo máy

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Kỹ thuật tàu thủy

Khoa học hàng hải

Quản lý thuỷ sản

Khai thác thuỷ sản

70

70

70

150

80

120

70

40

70

40

A00; A01; C01; D07

24

52420201

Công nghệ sinh học

60

A00; A02; B00; D08

25

52540101

52540104

52540105

52620301

52620302

52620305

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản

Bệnh học thuỷ sản

Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

200

70

80

120

60

50

A00; A01; B00; D07

26

27

28

29

30

31

52510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

120

A00; A01; A02; B00

32

52510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

70

A00; B00; C02; D07

 

 

Trình độ cao đẳng

600

 

1

51340103

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

100

A00; A01; D01; D97

2

3

51340121

51340301

Kinh doanh thương mại

Kế toán

60

100

A00; A01; D01; D96

4

51480201

Công nghệ thông tin

60

A00; A01; C01; D01

5

6

7

51510205

51510206

51510301

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

60

60

60

A00; A01; C01; D07

8

51510103

Công nghệ thực phẩm

100

A00; A01; B00; D08

Lưu ý: Nhà trường xét tuyển dựa trên điểm học bạ 05 học kỳ đầu ở cấp THPT các môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển, dành tối đa đối với các nhóm ngành sau:

- 20% chỉ tiêu ngành Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh học thuỷ sản, Quản lý nguồn lợi thuỷ sản;

- 40% chỉ tiêu ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ kỹ thuật hóa học và Công nghệ sau thu hoạch;

- 50% chỉ tiêu ngành Khai thác thủy sản, Khoa học hàng hải.

4. Điều kiện nhận ĐKXT; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường

a. Đối với phương thức xét tuyển học bạ:

- Đã tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình chung của các môn học (theo tổ hợp) dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 đối với trình độ đại học và 5,0 đối với trình độ cao đẳng.

- Có hạnh kiểm đạt loại khá trở lên.

b. Đối với phương thức sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Trường bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi THPT quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.

5. Nguyên tắc xét tuyển

- Nguyên tắc xét tuyển là sử dụng tổng điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi của tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực, cộng điểm ưu tiên đối tượng. Xét trúng tuyển từ cao xuống thấp theo tổ hợp xét tuyển.

- Trường Đại học Nha Trang không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành xét tuyển.

- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Trường hợp hai thí sinh trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng một ngành đăng ký xét tuyển thì nhà trường sử dụng điều kiện xét tuyển phụ (tổ hợp môn xét tuyển theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4 tại Bảng 2; điểm môn Toán xét từ cao xuống thấp).

6. Tổ chức tuyển sinh

6.1. Xét tuyển bằng học bạ THPT

a. Thời gian xét tuyển: từ tháng 5 – 9/2017

b. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển bằng học bạ THPT theo mẫu quy định.

- Bản photo công chứng học bạ THPT.

- Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp năm trước hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh lớp 12 thi năm 2017.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận hợp pháp nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Lệ phí xét tuyển theo quy định.

c. Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển: bằng một trong ba cách sau đây:

- Nộp phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến theo mẫu quy định (truy cập website Trường ĐHNT để thực hiện đăng ký).

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện (chi tiết tại tiểu mục c, mục 6.3).

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (chi tiết tại tiểu mục c, mục 6.3).

6.2. Xét tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

a. Thời gian xét tuyển: từ tháng 8 – 11/2017.

- Đối với xét tuyển đợt 1: đăng ký thông tin xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký thi THPT quốc gia 2017, kết thúc trước 10/8/2017

- Đối với các đợt xét tuyển bổ sung: Nhà trường thông báo xét tuyển 7 ngày/1 đợt thông báo xét tuyển, sẽ có quy định và thông báo chi tiết sau.

b. Hồ sơ xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia theo mẫu quy định.

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận hợp pháp nếu thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Lệ phí xét tuyển theo quy định.

c. Hình thức nhận hồ sơ:

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Nha Trang chọn một trong ba hình thức sau:

- Hình thức 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Nha Trang

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nha Trang

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa.

  Điện thoại: (058) 3831148;    (058)2245579

- Hình thức 2. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua bưu điện

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ đăng ký xét tuyển, đến điểm giao dịch bưu điện chọn một trong hai dịch vụ: chuyển phát nhanh (EMS) hoặc chuyển bưu phẩm bảo đảm.

Thí sinh điền thông tin trên phiếu gửi do bưu điện cung cấp, bao gồm:

+ Họ tên, số báo danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh;

+ Số CMND, ngày tháng năm sinh của thí sinh;

+ Tên trường: Trường Đại học Nha Trang; Mã trường: TSN;

+ Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa; Điện thoại: (058) 3831148.

- Hình thức 3. Đăng ký xét tuyển trực tuyến

Thí sinh đăng ký xét tuyển tại website: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

7. Chính sách ưu tiên

Trường Đại học Nha Trang thực hiện các đối tượng ưu tiên theo khu vực và đối tượng được cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

9. Học phí và lộ trình tăng học phí tối đa

Học phí được thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ - CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020  – 2021”.

Lộ trình tăng học phí (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]