Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC HUẾ

Mã trường: DHT

Địa chỉ: Số 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (054)3823290

Website: www.husc.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2017: 2.200

 

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

1. Nhóm ngành nhân văn

190

Hán – Nôm

52220104

1. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

3. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

30

Ngôn ngữ học

52220320

1. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

3. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

40

Văn học

52220330

1. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

3. NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

120

2. Nhóm ngành kỹ thuật

190

Kỹ thuật địa chất

52520501

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

100

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

52520503

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

45

Địa chất học

52440201

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

45

3. Nhóm ngành Toán và Thống kê

110

Toán ứng dụng

52460112

1. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Hóa học

2. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Tiếng Anh

60

Toán học

52460101

1. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Hóa học

2. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Tiếng Anh

50

4. Các ngành 

 

Địa lý tự nhiên

52440217

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

60

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

100

Lịch sử

52220310

1. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, Địa lý

2. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, Tiếng Anh

3. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, GDCD

100

Đông phương học

52220213

1. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, Địa lý

2. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, Tiếng Anh

3. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, GDCD

4. NGỮ VĂN (hệ số 2), Tiếng Anh, GDCD

50

Xã hội học

52310301

1. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Tiếng Anh, Toán

3. TIẾNG ANH (hệ số 2), Lịch sử, Ngữ văn

60

Báo chí

52320101

1. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

3. NGỮ VĂN (hệ số 2), Địa lý, Tiếng Anh

180

Sinh học

52420101

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. SINH HỌC (hệ số 2), Toán, Hóa học

3. SINH HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

80

Công nghệ sinh học

52420201

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. SINH HỌC (hệ số 2), Toán, Hóa học

3. SINH HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

100

Vật lý học

52440102

1. VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Hóa học

2. VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

70

Hoá học

52440112

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Sinh học

3. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

100

Khoa học môi trường

52440301

1. Toán, Vật lý, Hóa học

2. Toán, Hóa học, Sinh học

3. Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100

Triết học

52220301

1. HÓA HỌC (hệ số 2), Toán, Vật lý

2. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Địa lý

3. GDCD (hệ số 2), Ngữ văn, Lịch sử

4. GDCD (hệ số 2), Ngữ văn, Địa lý

60

Công nghệ thông tin

52480201

1. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Hóa học

2. TOÁN (hệ số 2), Vật lý, Tiếng Anh

250

CN kỹ thuật điện tử, truyền thông

52510302

1. VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Hóa học

2. VẬT LÝ (hệ số 2), Toán, Tiếng Anh

100

Kiến trúc

52580102

1. TOÁN (hệ số 1.5), Vật lý, VẼ MỸ THUẬT  (hệ số 2)

2. TOÁN (hệ số 1.5), Ngữ văn, VẼ MỸ THUẬT  (hệ số 2)

150

Công tác xã hội

52760101

1. LỊCH SỬ (hệ số 2), Ngữ văn, Địa lý

2. TIẾNG ANH (hệ số 2), Toán, Ngữ văn

3. NGỮ VĂN (hệ số 2), Lịch sử, Tiếng Anh

150

 

Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017 để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

* NGÀNH KIẾN TRÚC

- Thí sinh xét tuyển vào ngành Kiến trúc, ngoài các môn văn hóa, thí sinh phải thi môn năng khiếu (Vẽ Mỹ thuật) theo quy định hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu của các Trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong việc xét tuyển.

- Về ngưỡng xét tuyển:

+ Môn Toán: hệ số 1,5; Môn Vẽ mỹ thuật: hệ số 2;

+ Điều kiện xét tuyển chung là điểm môn Vẽ Mỹ thuật chưa nhân hệ số phải ≥ 5.0.

* NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

- Các tổ hợp tuyển sinh của ngành Khoa học môi trường không có môn nhân hệ số.

* NHÓM NGÀNH

- Các ngành tuyển sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyển được xét theo nhóm ngành. Sau khi học xong năm thứ nhất, sinh viên được xét chính thức vào một ngành học trong cùng nhóm ngành dựa trên cơ sở nguyện vọng của sinh viên và kết quả học tập.

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]