Bản tin » Hỏi - Trả lời

Việc cấp bù học phí với sinh viên ngoài công lập

15/08/2014

Sinh viên Vũ Thị Din (TP. Hồ Chí Minh) học trường Đại học dân lập. Khi làm hồ sơ miễn học phí theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP, sinh viên bị mất biên lai thu học phí. Sinh viên Din hỏi, nếu làm đơn xác nhận đã đóng học phí thì có được cấp bù tiền miễn học phí không, mức tiền miễn học phí đối với hệ thống giáo dục ngoài công lập là bao nhiêu?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp như sau:

Theo quy định của Nghị định số 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 đã bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, mức học phí tương ứng với các nhóm ngành, nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP khi hướng dẫn về thủ tục cấp bù tiền miễn, giảm học phí không yêu cầu người học phải đóng trước tiền học phí, do vậy trường hợp nếu sinh viên Vũ Thị Din làm mất biên lai thu học phí thì vẫn được cấp bù tiền học phí theo quy định.

Nguồn: Chinhphu.vn

 

Close [X]