Bản tin » Hỏi - Trả lời

Việc cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các trường sư phạm

24/09/2014

Sinh viên Ngô Thị Hoà Ca (Thanh Hoá) hiện học năm thứ 4 ngành ngoài sư phạm, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Sinh viên Ca là con thương binh nên được miễn học phí và Nhà trường đã hoàn trả học phí năm 2013 - 2014 cho sinh viên.

Tuy nhiên, đối với học phí năm học 2011 - 2012 và 2012 - 2013, sinh viên Ca đã hoàn thiện thủ tục đề nghị địa phương cấp bù nhưng đến nay vẫn chưa được nhận số tiền này. Sinh viên Ca đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về vấn đề này, UBND huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thụ lý hồ sơ của sinh viên, tổng hợp đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định cấp kinh phí chi trả cho đối tượng theo quy định.

Đối với sinh viên Ngô Thị Hoà Ca học tại trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng, theo Điều 3 Nghị định 49/2010/NĐ-CP: "đối tượng không phải đóng học phí tại các sơ sở giáo dục công lập bao gồm: học sinh tiểu học; học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khoá đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn nghề nghiệp". 

Vì vậy khi thẩm định hồ sơ đề nghị của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch không tham mưu cho UBND huyện cấp kinh phí chi trả cấp bù học phí cho sinh viên học trong các trường sư phạm.

Trước tình hình đó, trên địa bàn huyện Hà Trung có nhiều trường hợp không được cấp bù học phí như sinh viên Ngô Thị Hoà Ca, UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cấp bù học phí cho những sinh viên học trong trường sư phạm nhưng không học hệ sư phạm.

Ngày 5/8/2013, UBND huyện Hà Trung nhận được văn bản của Sở Tài chính hướng dẫn đối với sinh viên học trường sư phạm (công lập) nhưng do học chuyên ngành không phải là ngành sư phạm nên sinh viên phải đóng học phí, do đó căn cứ quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH thì sinh viên thuộc diện được cấp bù học phí.

UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo các phòng chức năng liên quan lập dự toán bổ sung báo cáo Sở Tài chính Thanh Hoá bổ sung kinh phí cấp bù cho các đối tượng. Ngày 22/7/2014, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí và ngày 22/7/2014, UBND huyện ban hành Quyết định về việc phê duyệt kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng thụ hưởng chính sách năm học 2012 - 2013 theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và thực hiện chi trả cho các đối tượng, trong đó sinh viên Ngô Thị Hoà Ca với số tiền 4.800.000 đồng (học phí năm học 2012 - 2013).

Không cấp bù với hồ sơ nộp chậm

Theo điểm 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian đang theo học. Trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khoá học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.

Năm học 2011 - 2012, do sinh viên Ca nộp hồ sơ chậm nên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội không thụ lý hồ sơ đề nghị thanh toán.

Nguồn: Chinhphu.vn

Close [X]