Bản tin » Hỏi - Trả lời

Chuyển từ cao đẳng sang trung cấp, có được miễn học phí?

27/08/2014

Sinh viên Lê Hoàng Hải Thiên (Hà Nội) là con thương binh hạng 3/4. Sau 2 năm học cao đẳng (từ năm 2010 đến năm 2012), sinh viên Thiên bị buộc thôi học và đã chuyển sang học tại một trường trung cấp khác. Trong thời gian học cao đẳng, sinh viên đã được miễn học phí 4 học kỳ.

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh, do sinh viên Thiên đã được cấp bù tiền miễn học phí 4 học kỳ khi học cao đẳng nên không được cấp bù học phí khi chuyển sang học trường khác. Sinh viên Thiên đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, việc áp dụng như vậy có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điều 8 của Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã quy định: Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

Theo phản ánh của sinh viên Lê Hoàng Hải, sinh viên đã học ở một trường cao đẳng và được hưởng chế độ ưu đãi, nay chuyển sang học trung cấp nên sẽ được tiếp tục được miễn giảm học phí và hưởng chế độ ưu đãi theo quy định (vì là hai bậc học và trình độ khác nhau).

Nguồn: Chinhphu.vn

Close [X]