Bản tin » Hỏi - Trả lời

Học liên kết có thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí?

20/09/2014

Sinh viên Nguyễn Thu Trang (Bắc Giang) đang học năm thứ 2 tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, thuộc diện liên kết đào tạo. Sinh viên Trang hỏi, trường hợp sinh viên có bố là thương binh thì có được miễn học phí không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp sinh viên Trang như sau:

Ngày 30/5/2014 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 2 Thông tư quy định đối tượng áp dụng cho: “… học sinh, sinh viên học chính quy, học liên thông theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học”. 

Do vậy theo phản ánh của sinh viên Nguyễn Thu Trang, sinh viên học diện liên kết đào tạo nên không thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí.

Nguồn: Chinhphu.vn

Close [X]