ĐẠI HỌC » TP.Hà Nội

Trường Đại học Luật Hà Nội

-
 THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
* Ký hiệu: LPH
* Địa chỉ: Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.
* Điện thoại: (024)38351879;  Hotline: 19001205;  Fax: (024)38343226
* Website: www.hlu.edu.vn ; Email: phongdaotao@hlu.edu.vn
 
 
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2024:
Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học theo các phương thức sau đây:
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng.
- Phương thức 2: Xét tuyển các thi sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp được xác định cụ thể cho từng ngành.
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
Năm 2024, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh chính quy đại học đối với 4 ngành sau:
- Ngành Luật
- Ngành Luật Kinh tế
- Ngành Luật Thương mại quốc tế
- Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2500
Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành theo từng phương thức xét tuyển như sau:
TT
Mã ngành
Tên ngành
Mã PTXT
Tên PT xét tuyển
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
1
2
3
4
1
7380101
Luật
 
 
301
 
 
Xét tuyển thẳng
91
 
 
Xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2
7380107
Luật Kinh tế
11
3
7380109
Luật Thương mại quốc tế
4
4
7220201
Ngôn ngữ Anh
4
5
7380101
Luật
 
 
 
500
 
Xét tuyển các thí sinh tham dự cuộc thi Olympic
3
 
 
Xét tuyển dựa trên việc tham dự và kết quả tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức
6
7380107
Luật Kinh tế
3
7
7380109
Luật Thương mại quốc tế
2
8
7220201
Ngôn ngữ Anh
2
9
7380101
Luật
 
 
 
 
200
 
 
Xét tuyển sự trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)
628
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
10
7380107
Luật Kinh tế
268
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
11
7380109
Luật Thương mại quốc tế
97
A01
D01
 
 
12
7220201
Ngôn ngữ Anh
97
A01
D01
 
 
13
7380101
Luật (tại phân hiệu Đắc Lắc)
100
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
14
7380101
Luật
 
 
 
 
 
 
100
 
 
 
 
Xét tuyển dựa trên kết quả ký thi tốt nghiệp THPT 2024
628
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
15
7380107
Luật Kinh tế
268
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
16
7380109
Luật Thương mại quốc tế
97
A01
D01
 
 
17
7220201
Ngôn ngữ Anh
97
A01
D01
 
 
18
7380101
Luật (tại phân hiệu Đắc Lắc)
100
A00
A01
C00
D01,D02,
D03,D04,
D05,D06
Ghi chú: Trong số 91 chỉ tiêu tuyển thẳng ngành Luật có 54 chỉ tiêu dành cho đối tượng học sinh các trường dự bị dân tộc và 37 chỉ tiêu dành cho các đối tượng tuyển thẳng khác theo quy định.
NGƯỠNG ĐẦU VÀO:
- Đối với phương thức xét tuyển các thi sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, ngưỡng đầu vào là thí sinh phải đạt điểm tốt nghiệp Kỳ thi THPT quốc gia năm 2024.
- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào là thì sinh phải đạt điểm tốt nghiệp Kỳ thiTHPT quốc gia năm 2024.
- Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngưỡng đầu vào được xác định như sau:
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển C00 đạt ≥ 20.00 điểm, các tổ hợp khácđạt ≥ 18.00 điểm (không tính điểm ưu tiên). Ngoài ra, đối với ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh, kết quả thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh ≥7.00 điểm.
+ Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại phân hiệu của Trường tạitỉnh Đắk Lắk: Tổng điểm của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt ≥ 15.00 điểm (không tính điểm ưu tiên) 
THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH
- Đăng thông báo tuyển sinh trên Cổng thông tin điện tử (https://tuyensinh.hlu.edu.vn) và các phương tiện truyền thông: từ 19/3/2024 đến 26/3/2024
.- Xét tuyển sớm: Trường tổ chức xét tuyển sớm đối với Phương thức 1, Phương thức2, Phương thức 3. Hình thức tuyển sinh là trực tuyến kết hợp với nộp hồ sơ bản giấy. Các mốc thời gian thực hiện như sau:
+ Dự kiến từ 20/4/2024 đến 15/5/2024: Thí sinh đăng ký hồ sơ trực tuyến tại Cổng xét tuyển của Trường: https://xettuyen.hlu.edu.vn.
+ Dự kiến từ 08/5/2024 đến 15/5/2024: Thí sinh nộp hồ sơ bản giấy qua đường bưu điện (theo địa chỉ: Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội) hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Luật Hà Nội, số 87, Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội)
+ Dự kiến 25/5/2024: Trường thông báo kết quả xét tuyển sớm tới các thí sinh.Thí sinh xem hướng dẫn chi tiết việc nộp hồ sơ xét tuyển sớm trong Thông báo đối vớ ithí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức đàotạo chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm tại Cổng tuyển sinh của Trường: https://tuyensinh.hlu.edu.vn.
- Xét tuyển Đợt 1 và “lọc ảo” chung trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo: theo kế hoạch chung năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển và nguyên tắc xét tuyển:
* Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển:
- Thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh, đạt ngưỡng đầu vào.
- Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm hồ sơ phải có đủ tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại Thông báo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy năm 2024 theo các phương thức xét tuyển sớm, đặc biệt là các giấy tờ xác nhận đối tượng tuyển thẳng; chứng chỉ ngoại ngữ; các bằng khen, giấy khen … mà thí sinh kê khai để làm căn cứ xét tuyển tương ứng với từng phương thức tuyển sinh.;
Thí sinh phải đăng ký hồ sơ trực tuyến trước sau đó gửi hồ sơ bản giấy cho Trường Đại học Luật Hà Nội; Thí sinh in Phiếu dán bìa hồ sơ và Phiếu đăng ký xét tuyển từ hệ thống xét tuyển online; Phiếu dán bìa hồ sơ phải được dán bên ngoài hồ sơ bản giấy gửi cho Trường.
- Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các thông báo của Trường theo phương thức này.
NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
- Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh đều được đăng ký không giới hạn nguyện vọng (NV) theo ngành và tổ hợp điểm. Thí sinh phải xếp thứ tự NV từ cao xuống thấp (NV ưu tiên cao nhất là NV1).
- Trường xét tuyển theo phương thức xét tuyển, mã ngành/chương trình, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự NV giữa các thí sinh.
- Trường hợp thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều NV thì sẽ lấy kết quả trúng tuyển theo NV có mức độ ưu tiên cao nhất trong số các NV đủ điều kiện trúng tuyển. Nếu đã trúng tuyển NV có ưu tiên cao hơn, thí sinh sẽ không được xét các NV có mức độ ưu tiên tiếp theo.
- Trường hợp có nhiều thí sinh ở cùng mức điểm trúng tuyển của một ngành/tổ hợp và số trúng tuyển đã vượt quá số chỉ tiêu đăng ký cho ngành/tổ hợp đó thì sẽ sử dụng tiêu chí phụ được quy định cụ thể theo từng phương thức xét tuyển
.- Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp không chênh lệch quá 2 điểm;
- Nếu xét tuyển theo mỗi phương thức, ngành, tổ hợp, đối tượng không đủ chỉ tiêu, chỉtiêu còn lại được chuyển sang cho các phương thức, ngành, tổ hợp, đối tượng khác
.- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong xét tuyển Đợt 1 theo thông báo/kế hoạch tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2024 để được nhập học vào Trường Đại học Luật Hà Nội.
THÔNG TIN CHI TIẾT CÁC ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
1. Phương thức xét tuyển thẳng
Phương thức xét tuyển thẳng thực hiện theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh caođẳng ngành giáo dục mầm non và theo Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh của Trường.
2. Phương thức xét tuyển các thí sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam
Trường áp dụng Phương thức xét tuyển các thí sinh tham dự Vòng thi tháng/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam để tuyển sinh đối với 4 mã ngành (chi tiết tại Mục 1.4). Thí sinh dự tuyển phải là người đã tham dự các Vòng  thi/quý/năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường.
Các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo phương thức này sẽ được xác định kết quả theo xếp loại từ cao xuống thấp cho đến khi lấy hết chỉ tiêu.
3. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024
- Thí sinh đăng ký xét tuyển và theo học tại trụ sở chính của Trường theo phươngthức này phải đạt đủ những điều kiện sau: Có học lực loại Giỏi trở lên cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12; Có kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của mỗi môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,5 điểm
.- Thí sinh đăng ký dự tuyển và theo học tại Phân hiệu của Trường tại tỉnh Đắk Lắk theo phương thức này phải đạt đủ những điều kiện sau: Có học lực loại Giỏi trở lên ít nhất hai trong 5 học kỳ (năm lớp 10, năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12); Có kết quả học tập Học kỳ 1 lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7 điểm.
- Cách thức xét tuyển: Xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập 3 môn thuộc các tổ hợp xét tuyển theo ngành, tổ hợp đã đăng ký của cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12. Công thức tính điểm xét tuyển như sau:
+ ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có) + ĐKK (nếu có) 
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; HK1: Học kỳ 1;ĐƯT: Điểm ưu tiên; ĐKK: Điểm khuyến khích).
+ Điểm trung bình (ĐTB) mỗi môn = (ĐTB cả năm lớp 10 + ĐTB cả năm lớp11 + ĐTB HK1 lớp 12 của môn tương ứng)/3.
+ ĐƯT, ĐKK được xác định theo hướng dẫn dưới đây.
- Các tiêu chí phụ: Nếu số lượng chỉ tiêu còn ít mà nhiều thí sinh cùng mức điểm sẽ xét theo tiêu chí phụ sau đây:
+ Đối với tất cả các ngành: thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, TiếngAnh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (xét lần lượt theo thứ tự giải và cấp đạt giải) sẽ trúng tuyển.
+ Đối với ngành Luật, ngành Luật Kinh tế: thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thì thí sinh có điểm trung bình môn Ngữ văn cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Vật lý, Hóa học thì thí sinh có điểm trung bình môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp các môn trong đó có môn Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm trung bình môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển;
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Luật Thương mại quốc tế, thí sinh có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.
- Điểm ưu tiên được xác định theo quy định tại Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐTngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm khuyến khích được xác định như sau:
+ Thí sinh các trường THPT chuyên/năng khiếu Quốc gia, trường THPT chuyên/năng khiếu cấp Tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương, học sinh của cáctrường THPT trọng điểm quốc gia chất lượng cao sẽ được cộng thêm 1.5 điểm khuyếnkhích vào tổng điểm xét tuyển;
+ Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng một lần cộng điểm khuyến khích cao nhất để tính vào điểm xét tuyển:
 Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học,kĩ thuật quốc tế được cộng 1.0 điểm;ü
 Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) tại Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹthuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;ü
 Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng1.0 điểm;ü
 Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận,tại các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thaoĐông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;ü
 Thí sinh đạt Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các cuộc thi về nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật,cuộc thi sắc đẹp được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giảiBa được cộng 1.0 điểm;ü
Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, Kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Kỳ thi chọn học sinh giỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ các môn các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật, cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh được cộng điểm vào tổng điểm xét tuyển với mức:giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm.ü
- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Nếu thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng tính đến thời điểm xét tuyển được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận với số điểm tối thiểu sẽ được quy đổi điểm TBC học tập cho cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và Học kỳ 1 năm lớp 12 ở bậc THPT thay cho kết quả học tập ngoại ngữ tương ứng. Cụ thể như sau:
+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh: IELTS Academic 6.5 điểm,TOEFL ITP 587 điểm, TOEFL iBT 95 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 10 điểm môn Tiếng Anh; IELTS Academic 6.0 điểm, TOEFL ITP 563 điểm, TOEFL iBT 85 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 9,5 điểm môn Tiếng Anh; IELTS Academic 5.520 điểm, TOEFL ITP 537 điểm, TOEFL iBT 75 điểm trở lên được quy đổi tương ứng 9,0 điểm môn Tiếng Anh.
+ Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếngTrung, tiếng Nhật được quy đổi điểm ngoại ngữ dùng để xét tuyển tương ứng như sau: Cấp độ C2 được quy đổi tương ứng 10 điểm; cấp độ C1 được quy đổi tương ứng 9,5 điểm; cấp độ B2 được quy đổi tương ứng 9 điểm.
+ Bảng tham chiếu quy đổi tương dương cấp độ của các chứng chỉ ngoại ngữnhư sau:
4. Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
- Thí sinh đủ điều kiện về đối tượng tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt ngưỡng đầu vào theo quy định được tham gia xét tuyển.
- Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên, điểm khuyến khích (nếu có).
- Đối với điểm ưu tiên: quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sáchưu tiên trong tuyển sinh (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Đối với điểm khuyến khích: Thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau thì được hưởng một lần cộng điểm khuyến khích cao nhất để tính vào điểm xét tuyển:
+ Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc tế được cộng 1.0 điểm;
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng) tại Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm,giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;
+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đạihội thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;
+ Thí sinh đạt Nhất, Nhì, Ba (Huy chương Vàng, Bạc, Đồng), được Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận, tại các cuộc thi về nghệ thuật quốc tế/quốc gia về ca, múa, nhạc, mỹ thuật, cuộc thi sắc đẹp được cộng điểm khuyến khích theo cấp đạt giải như sau: giải Nhất được cộng 1.5 điểm, giải Nhì được cộng 1.25 điểm, giải Ba được cộng 1.0 điểm;
+ Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên,Kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, Kỳ thi chọn học sinhgiỏi các Trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ các môn học trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh được cộng điểm vào tổng điểm xét tuyển với mức: giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm.
- Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Đối với thí sinh có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng theo quy định tính đến thời điểm xét tuyển sẽ được quy đổi điểm môn Ngoại ngữ tương ứng để xét tuyển. Cách thức quy đổi áp dụng như đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT.
CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
Quy định về xét tuyển thẳngTrường áp dụng các quy định theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022về xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cụ thể như sau:
- Các thí sinh sau đây được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Luật Hà Nội thuộc diện không phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
+ Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.
+ Người đã trúng tuyển vào Trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được xéttuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp,Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật; thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại Cuộcthi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận, tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tuyển thẳng vào ngành Luật.
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia mônTiếng Anh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tuyển thẳng vào ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh.
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Trung, Tiếng Nhật trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; thí sinh đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại Cuộc thi Sáng chế và Phát minh quốc tế hoặc các cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốctế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia/công nhận, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Đối với thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tậtc ủa cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội căn cứ vào kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định cho vào học;
+ Đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường Đại học Luật Hà Nội: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt theo quy định của Trường để xem xét, quyết định cho vào học.
- Các thí sinh sau đây được xét tuyển thẳng vào học ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội và phải học bổ sung kiến thức bao gồm:
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
+ Thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội quy định.
- Tiêu chí xét tuyển thẳng: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu (nếu số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vượt quá chỉ tiêu đã xác định thì ưu tiên thí sinh trúng tuyển căn cứ vào cấp đạt giải, nội dung đạt giải thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường, các môn ưu tiên theo thứ tự từ cao tới thấp là ngoại ngữ,Toán học, Ngữ Văn, Lý, Hóa).
Ưu tiên xét tuyểnTrường áp dụng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh (Điều 7, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 6/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: 
Theo tổng số nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 lệ phí là 100.000 đ , từ nguyện vọng 2 lệ phí là 30.000 đ /nguyện vọng
HỌC PHÍ DỰ KIẾN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY
- Đối với sinh viên học các chương trình đại trà: năm học 2024-2025 mức thu học phí là 2.538.000 đ/tháng/sinh viên (1.410.000đ x 1.8 lần ), tương đương với: 725.000 đ/ tín chỉ. Thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/ khóa học).
- Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao: năm học 2024-2025 mức thu học phí là 5.076.000 đ/tháng (2.538.000đ x 2 lần) tương đương: 725.000 đ/tín chỉ với các môn học thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng an ninh; 1.600.000 đ/tín chỉ với các môn học khác . Thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/ khóa học, 140 tín chỉ/khóa học
.- Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thông báo khi có lộ trình tăng học phí. 
Tham khảo:
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]