ĐẠI HỌC » Miền Trung

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

-

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******
* Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng
* Mã trường : YDN.
* Địa chỉ các trụ sở:
+ Cơ sở 1: Số 99, đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
+ Cơ sở 2: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
* Địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường : www.dhktyduocdn.edu.vn
* Địa chỉ trang mạng xã hội của Trường : facebook.com/dhktyduocdanang.edu
* Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0236 3892062

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
- Đã tốt nghiệp THPT.
- Đáp ứng các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT).
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
* Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với tất cả các ngành đào tạo).
* Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với tất cả các ngành đào tạo).
* Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (đối với 04 ngành đào tạo: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng).
* Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.
* Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường và của Bộ GDĐT (xem mục 8).
Các phương thức xét tuyển 1, 2, 3 và 4 có mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Trường quy định.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
5. Ngưỡng đầu vào
- Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: Mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đầu vào do Trường quy định (Trường sẽ có thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi Bộ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, dự kiến ngày 20/7/2024).
- Xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ) đối với các ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
- Xét tuyển thẳng: Theo quy định tại mục 8.
- Xét tuyển thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học:
+ Ngành Y khoa và Dược học: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.
+ Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của Trường
6.1. Mã trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng: YDN.
6.2. Mã ngành và mã phương thức xét tuyển: Xem bảng ở mục 4.
6.3. Tổ hợp xét tuyển (THXT), mã THXT, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển được quy định cụ thể ở bảng sau:
 
 
Ngành xét tuyển
 
 
Tổ hợp xét tuyển
 
Mã THXT
Tiêu chí phụ đối với thí sinh bằng điểm
Điểm chuẩn giữa các THXT
Y khoa
Dược học
Điều dưỡng
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Kỹ thuật hình ảnh y học
Kỹ thuật phục hồi chức năng
1. Toán - Hóa - Sinh
B00
 
Môn ưu tiên: Toán
 
Bằng nhau
2. Toán - Sinh – Tiếng Anh
B08
3. Toán - Lý - Hóa
A00
4. Toán - Hóa - Tiếng Anh
D07
a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (đối với tất cả các ngành đào tạo).
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có tổng điểm thi của 03 bài thi/môn thi theo một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường và các điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định, điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh của Trường quy định.
- Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT theo quy định.
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.
b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đối với tất cả các ngành đào tạo).
- Điều kiện xét tuyển:
+ Thí sinh có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trong đó có dự thi 03 bài thi/môn thi theo một trong các tổ hợp xét tuyển của Trường và điểm ưu tiên (nếu có) phải bằng hoặc trên mức điểm tối thiểu ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường quy định, điểm trúng tuyển do Hội đồng tuyển sinh của Trường quy định.
+ Đối với ngành Y khoa và Dược học: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic 6.0 trở lên (trong thời hạn sử dụng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) được cấp bởi một trong các đơn vị IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).
+ Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic 5.0 trở lên (trong thời hạn sử dụng tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ) được cấp bởi một trong các đơn vị IELTS: British Council (BC); International Development Program (IDP).
- Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GDĐT theo quy định kèm theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Đồng thời, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường (trên trang đăng ký xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh).
- Điểm xét tuyển: là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có) theo quy định và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.
c) Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) (đối với 04 ngành đào tạo: Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng).
- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại mục 1.5 phần II.
- Nguyên tắc xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường (trên trang đăng ký xét tuyển học bạ cấp THPT). Sau khi có kết quả xét tuyển thí sinh cần đăng ký ngành/chuyên ngành học trúng tuyển có điều kiện trên hệ thống của Bộ GDĐT để được xét trúng tuyển chính thức.
- Điểm xét tuyển:
Điểm xét tuyển = Trung bình chung môn A lớp 10, 11, 12 + Trung bình chung môn B lớp 10, 11, 12 + Trung bình chung môn C lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó, môn A, B, C lần lượt là 03 môn trong tổ hợp xét tuyển. Điểm xét tuyển tính theo thang điểm 30, lấy hai chữ số thập phân.
- Điểm trúng tuyển: là điểm xét tuyển thấp nhất mà thí sinh được xét trúng tuyển cho ngành đào tạo.
7. Tổ chức tuyển sinh
7.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
- Thời gian: Theo lịch của Bộ GDĐT (Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2024 của Bộ GDĐT).
- Hình thức đăng ký xét tuyển:
+ Thí sinh xét tuyển đợt 1 thực hiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT.
+ Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
+ Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
7.2. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Thời gian: Theo lịch của Bộ GDĐT (Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh năm 2024 của Bộ GDĐT).
- Hình thức đăng ký xét tuyển:
+ Thí sinh xét tuyển đợt 1 thực hiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GDĐT.
+ Sau khi thực hiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia), thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website Nhà trường: Hệ thống đăng ký trực tuyến dự kiến sẽ mở từ ngày 10/7/2024 đến hết ngày 25/7/2024.
+ Thí sinh nộp file scan các minh chứng hồ sơ đăng ký xét tuyển trên webiste của Trường (trang đăng ký xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh).
+ Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
+ Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (xuất file sau khi đăng ký xét tuyển thành công);
(2) Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế;
(3) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
(4) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
(5) Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển.
7.3. Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ)
- Thời gian: Xem mục 11.2.
- Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp file scan các minh chứng hồ sơ xét tuyển trên trang tuyển sinh của Trường (trên trang đăng ký xét tuyển học bạ cấp THPT).
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
(1) Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy (mẫu xét học bạ) (xuất file sau khi đăng ký xét tuyển thành công);
(2) Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023 trở về trước);
(3) Học bạ THPT;
(4) Minh chứng điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên (đối với thí sinh sử dụng điểm xét tốt nghiệp THPT làm ngưỡng đầu vào);
(5) Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;
(6) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
(7) Minh chứng nộp lệ phí xét tuyển.
7.4. Xét tuyển thẳng: Xem mục 8.
7.5. Xét thí sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học
Theo quy định tại Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học, xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học.
8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
8.1. Đối tượng xét tuyển thẳng
a) Tiêu chí, phạm vi ngành
– Đối tượng tuyển thẳng vào đại học chính quy được quy định tại khoản 1, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học năm 2024 của Trường, cụ thể như sau:
+ Ngành Y khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Hóa học và Sinh học hoặc kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế có liên quan đến lĩnh vực Hóa học và Sinh học do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia.
+ Ngành Dược học: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán và Hóa học hoặc kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế có liên quan đến lĩnh vực Toán và Hoá học do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia.
+ Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, Sinh học và Vật lý hoặc kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế có liên quan đến lĩnh vực Toán, Sinh học và Vật lý do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia.
- Thời gian đoạt các giải nói trên không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu của Bộ GDĐT).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.
8.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển
a) Tiêu chí, phạm vi ngành
Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển phải tốt nghiệp THPT, kết quả 03 môn trong các tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đáp ứng ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GDĐT, có đăng ký xét tuyển đợt 1 và nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng và phải đạt một trong các tiêu chí sau đây:
- Thí sinh đạt các tiêu chuẩn xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền ưu tiên tuyển thẳng.
- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải tư trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia xét tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi đã đoạt giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
b) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
- Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu của Bộ GDĐT).
- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
* Lưu ý:
- Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ về Trường theo thời gian quy định của Bộ GDĐT.
- Địa chỉ: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
9. Lệ phí xét tuyển
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: theo quy định của Bộ GDĐT.
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: 30.000 đồng/01 nguyện vọng.
- Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ): 30.000 đồng/01 nguyện vọng.
Hình thức nộp lệ phí đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ): Thí sinh chuyển khoản qua tài khoản như sau:
+ Tài khoản: Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
+ Số tài khoản thụ hưởng: 5611550312.
+ Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng (BIDV).
+ Khi nộp ghi rõ nội dung: “Lệ phí xét học bạ/Họ và tên/Ngày tháng năm sinh/CMND hoặc CCCD”.
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm
- Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
+ Ngành Y khoa và Dược học : 31.100.000đ/năm.
+ Các ngành còn lại : 23.600.000đ/năm.
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo quy định của Nhà nước.
11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm
11.1. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
- Xét tuyển đợt 1: Theo lịch của Bộ GDĐT (Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh năm 2024 của Bộ GDĐT).
- Xét tuyển bổ sung: Sau khi xét tuyển đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu).
1.11.2. Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ)
- Xét tuyển đợt 1:
+ Dự kiến đăng ký xét tuyển từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024.
+ Xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 08/7/2024.
- Xét tuyển bổ sung: Sau khi xét tuyển đợt 1 (nếu còn chỉ tiêu).
11.3. Xét tuyển tuyển thẳng và thí sinh dự bị đại học
- Thí sinh dự bị đại học và thí sinh xét tuyển thẳng nộp hồ sơ về Trường dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 30/6/2024.
- Xét tuyển và cập nhật danh sách thí sinh dự bị đại học và thí sinh xét tuyển thẳng trúng tuyển lên Hệ thống dự kiến trước ngày 05/7/2024.
Tham khảo:
 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]