ĐẠI HỌC » Miền Trung

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
*******

Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

Mã trường: CEA

Địa chỉ: Số 51, đường Lý Tự Trọng, P. Hà Huy Tập, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02388.692.096; 0975.313.755             

Email: tuyensinh@naue.edu.vn

Website: www.dhktna.edu.vn; www.naue.edu.vn

 

>> ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học ban hành theo Quyết định số 160/QĐ- ĐHKTNA ngày 28/02/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Nghệ An và Đề án tuyển sinh năm 2024, Nhà trường thông báo việc đăng ký xét tuyển vào học đại học chính quy năm 2024, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành đào tạo

 

 

Mã ngành

 

 

Chỉ tiêu 2024

Tổng chỉ tiêu

Xét tuyển thẳng

Xét Học bạ THPT

Xét điểm thi THPT

Xét PT kết hợp

Xét điểm thi ĐGNL

Tổng chỉ tiêu đại học

 

1700

22

1028

550

60

40

1. Công nghệ thông tin

7480201

220

2

120

88

5

5

2. Kế toán

7340301

640

2

445

173

10

10

3. Kinh tế

7310101

100

2

58

30

5

5

4. Kinh tế số

7310109

50

2

24

14

5

5

5. Lâm học

7620201

30

2

12

10

5

1

6. Marketing

7340115

100

2

68

20

5

5

7. Nông nghiệp (Nông nghiệp công nghệ cao)

7620101

30

2

12

10

5

1

8. Quản lý đất đai

7850103

30

2

12

9

5

2

9. QTKD

7340101

200

2

120

71

5

2

10. Tài chính ngân hàng

7340201

50

2

22

19

5

2

11. Thú y (Bác sĩ Thú y)

7640101

250

2

135

106

5

2

2. Phương thức xét tuyển:

2.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và quy định của Trường - Mã phương thức xét tuyển 301

Xét tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại điều 8 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ GD&ĐT;

2.2. Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ) - Mã phương thức xét tuyển 200

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: : thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2023 trở về trước (thí sinh tự do).

- Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả, hình thức đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Nguyên tắc xét tuyển: Sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ) để xét tuyển theo ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

- Xét tuyển theo kết quả học tập 3 học kỳ THPT (học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11, học kỳ 1 lớp 12).

Điểm XT = Điểm XT môn 1 + Điểm XT môn 2 + Điểm XT môn 3 + điểm ƯT

 

2.3. Phương thức 3: Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024- Mã phương thức xét tuyển 100

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

- Thời gian đăng ký xét tuyển, công bố kết quả, hình thức đăng ký xét tuyển theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển theo từng ngành, xét tuyển từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 bài thi/môn thi theo tổ hợp ĐKXT + (Điểm ƯT nếu có).

Tổ hợp môn xét tuyển:

- A00; Toán – Vật lí – Hóa học

- A01: Toán – Vật lí – Tiếng Anh

- D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

- B00: Toán – Hóa học – Sinh học

2.4. Phương thức 4:  Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Mã phương thức xét tuyển: 402

- Điểm xét tuyển (ĐXT) quy về thang 30 được xác định như sau:

+ Với điểm thi ĐGLN của ĐHQG Hà Nội:

        ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/150 + điểm ưu tiên (nếu có)

+ Với điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP Hồ Chí Minh:

        ĐXT = Điểm ĐGNL * 30/1200 + điểm ưu tiên ( nếu có);

Ghi chú: Điểm bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội đã tính theo thang điểm 30.

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 13 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

2.5. Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp. Mã phương thức xét tuyển: 407

Xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT  năm 2024.

- Điểm xét tuyển = (Tổng điểm năm lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển + Tổng điểm thi THPT 2024 của 03 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển)/2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

- Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.

4. Tổ chức đăng ký xét tuyển các đợt như sau

4.1. Đăng ký và xét tuyển theo kế hoạch riêng của Trường

Thí sinh đăng ký xét tuyển và làm theo hướng dẫn trên cổng tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tại: https://naue.edu.vn/tuyensinh

Thời gian: Từ 20/01/2024 đến 31/12/2024, chia thành nhiều đợt xét tuyển:

- Xét tuyển sớm đợt 1: Từ 20/01/2024 đến 30/03/2024;

- Xét tuyển sớm đợt 2: Từ 01/04/2024 đến 30/05/2024;

- Xét tuyển sớm đợt 3: Từ 01/06/2024 đến 30/06/2024;

- Đợt 1 : Theo lịch của Bộ GD&ĐT

- Đợt bổ sung: Thời gian xét tuyển các bổ sung sẽ được công bố trên Website

4.2. Đăng ký xét tuyển theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GD&ĐT tại: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

- Thời gian thực hiện: Theo lịch đăng ký và xét tuyển của Bộ GD&ĐT

- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

- Mã trường: CEA

5. Học bổng tuyển sinh

Dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển sớm và đợt 1, đợt 2 năm 2024:

a. Đối tượng được cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất

Sinh viên sẽ được cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất (tương đương mức học phí năm thứ nhất) nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sinh viên có điểm đầu vào xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt trên 21 điểm.

- Sinh viên có điểm đầu vào xét theo phương thức kết hợp đạt từ 24 điểm trở lên.

- Sinh viên có điểm đầu vào xét theo phương thức kết quả học tập THPT đạt trên 26 điểm.

- Sinh viên trúng tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, kết quả bài thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

b. Đối tượng được cấp học bổng bằng 50% học phí năm học thứ nhất.

Sinh viên sẽ được cấp học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sinh viên có điểm đầu vào xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt từ 19 đến 21 điểm.

- Sinh viên có điểm xét theo kết quả học tập THPT đạt từ 21 đến 26 điểm.

Lưu ý: Nhà trường tổ chức xét và cấp học bổng tuyển sinh cho sinh viên vào cuối năm thứ nhất.

6. Học bổng thường xuyên

Hàng năm Nhà trường có xét cấp 02 hình thức học bổng cho sinh viên, bao gồm: Học bổng khuyến khích học tập và Học bổng của nhà tài trợ.

a. Học bổng khuyến khích học tập

Hằng năm học (mỗi năm 2 kỳ) Nhà trường tổ chức xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại giỏi và xuất sắc (số suất học bổng từng học kỳ tùy thuộc vào nguồn quỹ học bổng của Nhà trường). 

b. Học bổng tài trợ

Hàng năm Nhà trường tổ chức xét cấp học bổng hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập (nguồn kinh phí do các doanh nghiệp, cá nhân tài trợ).

7. Thông tin triển khai hợp tác đào tạo

- Trường đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp, viện, trung tâm để tổ chức hợp tác triển khai đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập, cấp học bổng cho sinh viên các ngành, sinh viên sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm. 

- Các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp như: CP Việt Nam, Viettel chi nhánh Nghệ An, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, Công ty Kế toán Misa Group, Công ty Cổ phần office 360… đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Nghệ An về các ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thú y có trả lương và sẵn sàng tiếp nhận 100% sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vào làm việc.

- Các Công ty Vsip, Luxshare ICT, Công ty Hải Nguyên, khu vực Bắc Miền Trung, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ACA miền Trung tiếp nhận sinh viên các ngành để thực tập làm việc.

- Nhà trường đã có thỏa thuận hợp tác với nhiều Công ty, Doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tìm kiếm các cơ hội việc làm cho sinh viên làm việc tại các thị trường lao động Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu như: Tập đoàn WE Study, Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Công ty tiếp vận Avina, Công ty TNHH IDP Lào tại Việt Nam (Công ty Indochina Development Partners Lao Ltd), Công ty cổ phần xây dựng , dịch vụ và hợp tác lao động (OLECO)

8. Thông tin liên hệ và hỗ trợ thí sinh:

- Hotline: 0975323755

- Thông tin liên hệ:

Ban tuyển sinh - Trường Kinh tế Nghệ An, địa chỉ: Số 51, đường Lý Tự Trọng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0238.8692096;0975313755

Website: https://naue.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/SV.DaiHoc.Kinhte.NgheAn

Thông tin chi tiết thí sinh tra cứu tại Đề án tuyển sinh năm 2024 trên website.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]