ĐẠI HỌC » Miền Bắc

Trường Đại học Lương Thế Vinh

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

- Tên trường: Trường Đại học Lương Thế Vinh

- Mã trường: DTV

- Địa chỉ: Đường Cầu Đông, Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 0228.3680151/02283680042

- Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: http://ltvu.edu.vn

- Địa chỉ trang mạng xã hội: https://www.facebook.com/TruongDHLuongTheVinh;

- Zalo: 03.8259.8259; 03.5982.5982. Email: ultv.edu.vn@gmail.com

- Điện thoại liên hệ tuyển sinh: 02283860042; 03.5982.5982; 03.8259.8259; 0912.849.967

 

1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.

1.1. Đối tượng dự tuyển bao gồm:

a. Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương;

b. Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

1.2. Đối tượng dự tuyển trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định tại mục 5 và 6;

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

- Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

2. Phạm vi tuyển sinh.

Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) với 30% tổng chỉ tiêu (Mã 100).

b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ THPT với 70% tổng chỉ tiêu (Mã 200)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng mục 6.

5. Ngưỡng đầu vào.

a. Phương thức 1:

Điều kiện và tiêu chí: Lấy tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (theo qui chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ GDĐT) xét theo độ dốc (từ cao xuống thấp) để chọn thí sinh trúng tuyển đến hết chỉ tiêu.

b. Phương thức 2:

Điều kiện và tiêu chí:

+ Đối với người đã được công nhận tốt nghiệp THPT: Lấy tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển ghi trong học bạ lớp 12 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) sau đó xét theo độ dốc (từ cao xuống thấp) để chọn thí sinh trúng tuyển đến hết chỉ tiêu.

+ Đối với người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật: Lấy tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) sau đó xét theo độ dốc (từ cao xuống thấp) để chọn thí sinh trúng tuyển đến hết chỉ tiêu.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường:

- Mã trường: DTV

- Mã số ngành, tổng chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển và điểm xét tuyển dự kiến

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Mã phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển dự kiến

1

Quản trị kinh doanh

7340101

100/200

240

A00; A01; C01.

15/15

2

Kế toán

7340301

100/200

240

A00; A01; C01.

15/15

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

100/200

208

A00; A01; C01.

15/15

4

Kỹ sư Công nghệ thông tin

7480201

100/200

294

A00; A01; C01.

15/15

5

Bác sĩ Thú y

7640101

100/200

240

B00; B03; A02.

15/15

6

Kỹ thuật xây dựng

7580201

100/200

240

A00; A01; C01.

15/15

7

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

100/200

179

A00; A01; C01.

15/15

8

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

100/200

294

A00; A01; C01

15/15

9

Ngôn ngữ Anh

7220201

100/200

240

D01; D07; D14; C00

15/15

- Các tổ hợp xét tuyển:

* Khối truyền thống

+ Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học.

+ Khối C00: Văn, Lịch sử, Địa Lý

+ Khối D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

* Khối bổ sung

+ Khối A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

+ Khối A02: Toán, Vật lý, Sinh học.

+ Khối C01: Toán, Vật lý, Ngữ Văn.

+ Khối D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

+ Khối B03: Toán, Sinh học, Ngữ văn.

+ Khối D14; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

- Điểm chênh lệch xét tuyển giữa các tổ hợp: 0 điểm.

- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Môn chính.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Đối với phương thức 1

a. Thời gian đăng ký xét tuyển (ĐKXT): Theo quy định của Bộ GDĐT.

b. Hình thức ĐKXT

b.1. Xét tuyển đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.

b.2. Xét tuyển bổ sung:

(*) Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

Ngoài việc đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và Cổng dịch vụ công Quốc gia (đối với đợt 1), thí sinh có thể chọn các hình thức sau:

+ Chuyển phát nhanh Phiếu ĐKXT và ưu tiên (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh Nhà trường;

+ Đăng ký trực tuyến: Truy cập vào Website https://ultv.edu.vn/dang-ky/ để thực hiện đăng ký xét tuyển.

Nếu đăng ký trực tuyến, tiến hành theo các bước sau:

> Bước 1: Đăng ký xét tuyển https://ultv.edu.vn/dang-ky/

> Bước 2: Chụp ảnh học bạ THPT, giấy khai sinh, số báo danh hoặc điểm thi THPT, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu có), sau đó thí sinh gửi chuyển phát nhanh hoặc gửi Zalo, Email, Fanpage hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.

Email: ultv.edu.vn@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDHLuongTheVinh

Zalo: 03.8259.8259;     03.5982.5982.

Địa chỉ: Trường Đại học Lương Thế Vinh, Đường Cầu Đông, Phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

c. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại mục 1.1.

d. Các điều kiện xét tuyển: Theo quy định tại mục 1.2

e. Nguyên tắc xét tuyển

+ Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐKXT của thí sinh sau đó xét theo độ dốc (từ cao xuống thấp) để chọn thí sinh trúng tuyển đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐKXT thì lấy điểm so sánh là điểm thi Môn chính. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu được giao, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo.

7.2. Đối với phương thức 2

a) Thời gian ĐKXT: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt:

- Đợt 1: Theo qui định của Bộ GDĐT.

- Đợt cuối cùng: Vào tháng 12/2023.

b) Thời gian nhận Hồ sơ ĐKXT: Từ tháng 03/2023.

c) Hình thức ĐKXT

Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức như (* mục 7.1)

d. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại mục 1.1

đ. Các điều kiện xét tuyển: Theo quy định tại mục 1.2.

e. Nguyên tắc xét tuyển

+ Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐKXT của thí sinh sau đó xét theo độ dốc (từ cao xuống thấp) để chọn thí sinh trúng tuyển đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐKXT thì lấy điểm so sánh là điểm thi Môn chính. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.

+ Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu được giao, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo.

Chú ý: Đối với xét tuyển đợt I:

+ Đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT (gọi tắt là hệ thống trong phạm vi Chương này) và trên Cổng dịch vụ công quốc gia;

+ Tổ chức xét tuyển tại trường ĐHLTV  theo các phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập bậc THPT;

+ Xử lý nguyện vọng trên hệ thống (theo chu trình lặp kết hợp với quy trình xét tuyển tại trường Đại học Lương Thế Vinh;

+ Xác nhận nhập học trên hệ thống và nhập học tại trường ĐHLTV.

1.8. Chính sách ưu tiên:

a. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: Theo Quy định tại Điều 7 của Quy chế “Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐTngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Quyền lợi được hưởng đối với sinh viên học chính quy tại trường

- Nhà trường miễn phí tiền thuê ký túc xã toàn khoá học.

- Nhà trường miễn 100% học phí năm 2023 cho tân sinh viên đạt mức điểm qui đổi từ 16 điểm trở lên.

- Nhà trường khuyến khích sinh viên chính qui học song bằng chính – phụ. Trong đó ngôn ngữ Anh là bằng phụ sẽ được giảm 50% học phí toàn khoá học.

- Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập từ học kỳ II năm thứ nhất trở đi cho những sinh viên có học lức khá trở lên.

Ghi chú: Trường Đại học Lương Thế Vinh chỉ tổ chức lớp học khi có từ 20 sinh viên trở lên cho một ngành học.

c. Xét tuyển thẳng

Theo Quy định tại Điều 8 của Quy chế “Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.9. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

1.10. Học phí với sinh viên chính quy

- Học phí đối với sinh viên chính quy (Nhập học năm 2023- khóa 19)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tiền học phí (1.000/tín chỉ)

1

Quản trị kinh doanh

7340101

400

2

Kế toán

7340301

400

3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

400

4

Kỹ sư Công nghệ thông tin

7480201

450

5

Bác sĩ Thú y

7640101

450

6

Kỹ thuật xây dựng

7580201

450

7

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

450

8

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

450

9

Ngôn ngữ Anh

7220201

450

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Không tăng học phí trong toàn khoá học.

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.

a. Phương thức 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT;

b. Phương thức 2:

- Thời gian nhận ĐKXT theo quy định;

- Hình thức nhận ĐKXT: Thực hiện như (*  mục 7.1)

c. Trường hợp xét tuyển sau đợt 1 vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo theo quy định, hạn cuối cùng tháng 12/2023.

d. Xử lý một số tình huống trong quá trình tuyển sinh:

- Trường hợp số thí sinh trúng tuyển vào ngành học có dưới 20 người, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành khác có cùng tổ hợp và cùng phương thức tuyển sinh.

- Trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu dành cho phương thức xét tuyển trước, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển xuống các phương thức ưu tiên tiếp theo và các đợt xét tuyển bổ sung.

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]