ĐẠI HỌC » TP.Hà Nội

Trường Đại học Dược Hà Nội

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

* Ký hiệu: DKH

* Địa chỉ: 13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

* Điện thoại: 0243.8264465; 0243.8254539

* Website: www.hup.edu.vn

 

>> ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

>> Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2023

>> Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 xét theo phương thức 2 (2A và 2B)

>> Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo phương thức 3 và 4

 

1. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tổ chức xét tuyển theo 04 phương thức:

1.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định về tuyển thẳng của Bộ GD&ĐT và Nhà trường:

Các đối tượng xét tuyển thẳng gồm:

1) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét tuyển thẳng vào các ngành, chương trình của Trường.

2) Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc Cuộc thi khoa học, kỹ thuật (KH-KT) cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT vào các ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài. Riêng với ngành Dược học, chỉ xét tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải Nhất tại các Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức, được Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi tham dự và đoạt giải tại Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế. Các môn thi, lĩnh vực KH-KT của đề tài dự thi được xét tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Ngành học

Môn thi học sinh giỏi

Lĩnh vực KH-KT

Dược học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hóa dược

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Hoá học

Toán, Vật lý, Hóa học

Hóa học, Hóa sinh

Công nghệ sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Hóa học, Hóa sinh, Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân tử, Vi sinh, Sinh học trên máy tính và sinh tin

Mỗi đề tài KH-KT chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính. Trong hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, thí sinh phải nộp bản xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung: (i) Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính; (ii) Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường; (iii) Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính; (iv) Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn. Các thí sinh phải nộp nội dung đề tài KH-KT đã dự thi cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xem xét xét tuyển.

3) Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập cấp THPT của thí sinh và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét, quyết định nhận vào học những trường hợp quy định dưới đây:

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định.

- Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

1.2. Phương thức 2

a) Phương thức 2A: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT Thí sinh đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0; THPT niên khóa 2020-2023

STT

Chứng chỉ quốc tế

Ngành Dược học

Ngành khác

1

SAT

1350

1300

2

ACT

30

27

Không áp dụng đối với thí sinh là học sinh các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 100):

         ĐXT = Điểm SAT*90/1600 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

         ĐXT = Điểm ACT*90/36 + (Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3)/3 + ĐƯT (nếu có)*100/30

(Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT)

b) Phương thức 2B: Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên (môn chuyên thuộc tổ hợp xét tuyển) của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương Đạt học lực giỏi 3 năm, kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn thuộc tổ hợp xét tuyển không dưới 8,0.

Cách tính điểm xét tuyển (thang điểm 30):

         ĐXT = Điểm TB M1 + Điểm TB M2 + Điểm TB M3 + ĐƯT (nếu có) + ĐKK (nếu có)

 (Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển; Điểm TB: Trung bình cộng điểm tổng kết từng năm học (lớp 10, 11, 12) theo học bạ THPT; M1, M2, M3: ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển ngành; ĐƯT: Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GDĐT; ĐKK: Điểm khuyến khích theo quy định tại Điểm cộng khuyến khích)

1.3. Phương thức 3: Xét tuyển căn cứ kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2023.

- Yêu cầu tổng điểm bài thi tư duy đạt từ 80 điểm trở lên.

- Đối với ngành Dược học, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0 và có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

- Đối với ngành Hóa dược, thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

1.4. Phương thức 4: Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đối với ngành Dược học và Hóa dược: thí sinh đăng ký xét tuyển có kết quả học tập THPT từng năm học của mỗi môn Toán, Vật lý, Hóa học không dưới 7,0.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Tổng

PT4

PT3

PT1+2

1.

7720201

Dược học

780

475

35

270

A00

2.

7720203

Hóa dược

60

36

04

20

A00

3.

7440112

Hóa học

60

36

04

20

A00

4.

7420201

Công nghệ sinh học

60

36

04

20

B00

3. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- BẮT BUỘC đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung theo quy định và kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT. Thí sinh TN THPT 2023 lưu ý kiểm tra kết quả học tập THPT trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung - đây là căn cứ để Trường xét điều kiện xét tuyển ngành Dược học và Hóa dược theo phương thức 3 và 4.

- Đồng thời BẮT BUỘC đăng ký trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội đối với các đối tượng sau:

(i) Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 1, phương thức 2A, phương thức 2B;

(ii) Thí sinh TỰ DO có đăng ký xét tuyển phương thức 3, phương thức 4 ngành Dược học, Hóa dược;

(iii) Thí sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện cộng điểm khuyến khích nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và/ hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh.

- Các đối tượng này không thực hiện đăng ký trực tuyến qua website của Trường sẽ không được xét tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội theo phương thức xét tuyển tương ứng và không được cộng điểm khuyến khích (nếu có) vào tổng điểm xét tuyển.

- Thời gian đăng ký trực tuyến trên website của Trường dự kiến từ ngày 22/05/2023 đến hết ngày 15/06/2023, địa chỉ website: tuyensinh.hup.edu.vn.

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội:

a. Phương thức 1

- Thí sinh đạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế:

(i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

(ii) Scan bản gốc: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

(iii) Scan/Ảnh chụp bản chính căn cước công dân.

- Thí sinh đạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế:

(i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

(ii) Scan bản gốc: Chứng nhận thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GDĐT) hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia;

Đối với ngành Dược học: bắt buộc có cả hai chứng nhận trên.

(iii) Scan bản gốc nội dung đề tài Khoa học kỹ thuật đã dự thi;

(iv) Scan bản gốc Xác nhận của các đồng tác giả trong đó có các nội dung: Thể hiện rõ việc xác nhận thí sinh là tác giả chính; Đồng tác giả đồng ý để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào Trường; Người hướng dẫn đề tài dự thi xác nhận thí sinh là tác giả chính; Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác của người hướng dẫn.

(v) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

- Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; thí sinh có nơi thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo nơi thường trú) theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

(i) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng trực tuyến;

(ii) Scan bản gốc học bạ 3 năm học THPT;

(iii) Scan bản gốc Xác nhận nơi cư trú có ghi rõ khoảng thời gian cư trú;

(iv) Scan bản gốc giấy khai sinh;

(v) Scan/Ảnh chụp căn cước công dân.

- Đối với thí sinh thuộc các đối tượng còn lại được xét tuyển thẳng theo phương thức 1 sẽ liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Trường để được hướng dẫn cụ thể.

b. Phương thức còn lại

- Phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến;

- Scan bản gốc học bạ THPT (bắt buộc);

- Scan bản gốc Chứng chỉ SAT/ACT, Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có);

- Scan bản gốc Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố/ quốc gia môn Toán/ Vật lý/ Hóa học/ Sinh học (nếu có);

- Scan bản gốc Giấy xác nhận học sinh trường chuyên và môn chuyên đối với thí sinh đăng ký xét tuyển phương thức 2B;

- Scan bản gốc các minh chứng nếu được cộng điểm ưu tiên khu vực theo nơi thường trú hoặc điểm ưu tiên theo đối tượng chính sách, có đăng ký xét tuyển theo phương thức 2A, phương thức 2B:

+ Xác nhận nơi cư trú có ghi rõ khoảng thời gian cư trú để được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú;

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên để được hưởng ưu tiên theo đối tượng chính sách.

- Scan/Ảnh chụp căn cước công dân

4. Tuyển sinh chương trình chất lượng cao ngành Dược học

- Ngành tuyển sinh: Dược học - 7720201

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Đối tượng tuyển sinh: sinh viên đã trúng tuyển, xác nhận nhập học vào ngành Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023 và tự nguyện đăng ký tham gia học chương trình chất lượng cao.

- Phương thức xét tuyển chương trình chất lượng cao (CLC):

(1) Xét tuyển thẳng

+ Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2A.

+ Sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia và có chứng chỉ tiếng Anh đạt tối thiểu trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

(2) Xét tuyển sinh viên thuộc đối tượng trúng tuyển theo phương thức 2B, 3, 4 và đối tượng trúng tuyển thẳng bằng giải học sinh giỏi quốc gia chưa có chứng chỉ tiếng Anh

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]