Điểm chuẩn 2012: Các khoa: Luật, GD Thể chất, Du lịch – ĐH Huế

ĐIỂM CHUẨN NV1

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm trúng tuyển

KHOA LUẬT  (ký hiệu là DHA)

 

 

D380101

Luật học

A

14.0

D380101

Luật học

C

15.0

D380101

Luật học

D1,2,3,4

14.0

D380107

Luật kinh tế

A

15.5

D380107

Luật kinh tế

C

16.5

D380107

Luật kinh tế

D1,2,3,4

15.5

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT  (ký hiệu là DHC)

 

 

D140206

Giáo dục thể chất

T

16.5

D140208

Giáo dục quốc phòng - An ninh

T

14.5

KHOA DU LỊCH  (ký hiệu là DHD)

 

 

D310101

Kinh tế

A

13.0

D310101

Kinh tế

A1

13.0

D310101

Kinh tế

D1,2,3,4

13.5

D340101

Quản trị kinh doanh

A

13.0

D340101

Quản trị kinh doanh

A1

13.0

D340101

Quản trị kinh doanh

D1,2,3,4

13.5

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A

14.0

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A1

14.0

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C

16.0

D340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D1,2,3,4

14.0

 

XÉT TUYỂN NV2:

Khoa Du lịch

- Ngành Kinh tế: Chỉ tiêu 53, xét điểm các khối A, A1, D1,2,3,4 bằng điểm sàn.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]