Điểm chuẩn 2012: Bậc Cao Đẳng – ĐH Đà Nẵng

STT

TRƯỜNG/NGÀNH

Khốithi

Mã ngành

Mã tuyển sinh

Điểm trúngtuyển

I

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM (DDP)

1

- CN Kỹ thuật Công trình xây dựng

A

C510102

C76

10,0

2

- Kế toán doanh nghiệp

A

C340301

C66

10,0

D1

10,5

3

- Quản trị kinh doanh

A

C340101

C67

10,0

D1

10,5

II

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ (DDC)

 

+ Điểm trúng tuyển vào trường:

A

B

V

 

 

10,0

11,0

10,0

 

+ Điểm trúng tuyển vào ngành:

 

 

 

 

1

- Công nghệ thông tin

A, D1

C480201

C74

11,0

2

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng

A

C510103

C76

11,0

3

- Công nghệ KT Công trình xây dựng

A

C510102

C84

11,0

 

- Các ngành còn lại bằng điểm trúng tuyển vào trường

III

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (DDI)

 

- Tất cả các ngành

A, A1D1

 

 

10,0

10,5

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]