Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Dược Hà Nội

Tổng chỉ tiêu được giao: 600, gồm số sinh viên từ dự bị, cử tuyển chuyển lên, số sinh viên đào tạo theo địa chỉ, số sinh viên nước ngoài, số sinh viên trúng tuyển. 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh quyết định điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2011 như sau: 

Khối thi: khối A

                             Khu vực

Đối tượng

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5

 

Số người đạt ĐTT

39

139

263

70

511

UT2

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5

 

Số người đạt ĐTT

 

4

25

3

32

UT1

Điểm trúng tuyển

22.0

21.5

21.0

20.5

 

Số người đạt ĐTT

1

5

3

5

14

      Tổng số người đạt ĐTT

40

148

291

78

557

Ghi chú:

- Tại các khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho 3 đối tượng: học sinh phổ thông (HSPT), ưu tiên 2 (ƯT2), ưu tiên 1 (ƯT1).

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0.5 điểm.

 

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]