Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Hệ Đại học chính quy

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

 

Tại cơ sở
Hà Nội

Tại cơ sở
Nam Định

- Công nghệ sợi, dệt

101

A

14

13

- Công nghệ thực phẩm

102

A

14

13

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

103

A

14

13

- Công nghệ may

104

A

14

13

- Công nghệ thông tin

105

A

14

13

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

106

A

14

13

- Công nghệ điện tử, truyền thông

107

A

14

13

- Kế toán

401

A,D1

15

13,5

- Quản trị kinh doanh

402

A,D1

14

13

- Tài chính ngân hàng

403

A,D1

15

13,5

 

Hệ Cao đẳng chính quy

 

Ngành học

Khối

Tại cơ sở
Hà Nội

Tại cơ sở
Nam Định

Kết quả
thi ĐH

Kết quả
thi CĐ

Kết quả
thi ĐH

Kết quả
thi CĐ

- Công nghệ sợi, dệt

01

A

11

12

10

11

- Công nghệ may

03

A

11

12

10

11

- Công nghệ da giầy

04

A

11

12

10

11

- Công nghệ thực phẩm

06

A

11

12

10

11

- Kế toán

07

A,D1

11,5

12,5

10

11

- Quản trị kinh doanh

08

A,D1

11

12

10

11

- Công nghệ thông tin

09

A

11

12

10

11

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

10

A

11

12

10

11

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

11

A

11

12

10

11

- Công nghệ điện tử, truyền thông

12

A

11

12

10

11

- Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

13

A

11

12

10

11

- Công nghệ kĩ thuật ôtô

14

A

11

12

10

11

- Tài chính ngân hàng

15

A, D1

11,5

12,5

10

11

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]