Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường CĐ Kinh tế Tp.HCM

Tên ngành đào tạo


ngành

Khối thi

Điểm trúng
tuyển NV1

Điểm nhận để xét NV2

Chỉ tiêu
nhận NV2

Điểm thí sinh dự thi Đại học theo đề thi chung của Bộ

 

 

 

 

Trên 300 chỉ tiêu
cho tất cả các ngành

1. Kế toán

01

A, D1

10 điểm

10 điểm

2. Quản trị kinh doanh

02

A, D1

10 điểm

10 điểm

3. Kinh doanh quốc tế

03

A, D1

10 điểm

10 điểm

4. Tiếng Anh

04

D1

11 điểm

11 điểm

 

 

 

 

 

Điểm thí sinh dự thi Cao đẳng theo đề thi chung của Bộ

1. Kế toán

01

A, D1

19,5 điểm

19,5 điểm

2. Quản trị kinh doanh

02

A, D1

20,5 điểm

20,5 điểm

3. Kinh doanh quốc tế

03

A, D1

20,5 điểm

20,5 điểm

4. Tiếng Anh

04

D1

20,5 điểm

20,5 điểm

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]