Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Đồng Tháp

Ngành học

Khối

Điểm chuẩn NV1

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Bậc Đại học

 

 

 

1816

Sư phạm Toán học

A

13

13

55

Sư phạm Tin học 

A

13

13

69

Sư phạm Vật lý

A

13

13

67

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 

A

13

13

60

Khoa học Máy tính

A

13

13

136

Sư phạm Hóa học

A

13

13

65

Sư phạm Sinh học 

B

14

14

62

Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

B

14

14

50

Khoa học Môi trường

B

14

14

50

Nuôi trồng thủy sản

A,B

13, 14

13, 14

29

Quản trị kinh doanh

A, D1

13

13

82

Kế toán

A

13

13

90

Tài chính - Ngân hàng

A

13

13

83

Quản lý đất đai

A

13

13

150

Quản lý văn hóa

C, D1

14,  13

14, 13

61

Công tác xã hội

C, D1

14, 13

14, 13

80

Việt Nam học 

C, D1

14, 13

14, 13

103

Sư phạm Ngữ văn

C

14

14

54

Sư phạm Lịch sử

C

14

14

61

Sư phạm Địa lý

C

14

14

50

Giáo dục Chính trị

C

14

14

57

Thư viện - Thông tin

C, D1

14, 13

14, 13

97

Sư phạm Tiếng Anh

D1

16

16

44

Tiếng Anh 

D1

16

16

87

Tiếng Trung Quốc

C, D1

14, 13

14, 13

46

Sư phạm Âm nhạc

N

14

 

 

Sư phạm Mỹ thuật

H

14

 

 

Thiết kế đồ họa

H

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

A,C,D1

13, 14, 13

13, 14, 13

28

Giáo dục Mầm non

M

14

 

 

Giáo dục Thể chất 

T

17

 

 

  Bậc Cao đẳng

 

 

 

646

Sư phạm Toán học

A

10

10

28

Sư phạm Tin học

A

10

10

43

Sư phạm Vật lý

A

10

10

40

Sư phạm Hóa học

A

10

10

25

Sư phạm Sinh học 

B

11

11

42

SP Kỹ thuật Nông nghiệp

B

11

11

40

Sư phạm Ngữ văn

C

11

11

34

Sư phạm Lịch sử 

C

11

11

39

Sư phạm Địa lý

C

11

11

32

Sư phạm Âm nhạc

N

 

 

 

Sư phạm Mỹ thuật

H

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

A,C,D1

10, 11, 10

10, 11, 10

30

Giáo dục Mầm non

M

11

 

 

Giáo dục Thể chất 

T

14

 

 

Tin học ứng dụng

A

10

10

96

Thư viện - Thông tin

C, D1

11, 10

11, 10

100

Thiết kế đồ họa

H

 

 

 

Công nghệ thiết bị trường học

A, B

10, 11

10, 11

40

Tiếng Anh 

D1

13

13

57

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]