Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Lao động Xã hội

Trường ĐH Lao động - Xã hội công bố điểm chuẩn, điểm xét tuyển NV2 năm 2011:

Hệ đại học

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm xét NV2

- Quản trị nhân lực

401

A,C,D1

A, D: 15,5; C: 19,5

A, D: 16; C: 20

- Kế toán

402

A,D1

16,5

17

- Bảo hiểm

501

A,C,D1

A, D: 15,5; C: 19

A, D: 16; C: 19,5

- Công tác xã hội

502

C, D1

C: 17,5; D: 14,5

C: 18, D: 15

Hệ cao đẳng:

 

 

Thi đề ĐH

Thi đề CĐ

Thi đề ĐH

Thi đề CĐ

- Quản trị nhân lực

C65

A,C,D1

A, D: 11; C: 15

A, D: 14;
C: 18

A, D: 11,5; D: 15,5

A, D: 14,5; C: 18,5

- Kế toán

C66

A, D1

12,5

15,5

13

16

- Bảo hiểm

C67

A,D1,C

A, D: 11; C: 15

A, D: 14; C: 18

A, D: 11,5; C: 15,5

A, D: 14,5; C: 18,5

- Công tác xã hội

C68

C,D1

C: 14,
D: 10,5

C: 17,
D: 13

C: 14,5;
D: 11

C: 17,5;
D: 13,5

Đào tạo tại Sơn Tây:

 

 

 

 

- Quản trị nhân lực

401

A,C,D1

A, D: 14,5; C: 18

A, D: 15; C: 18,5

- Kế toán

402

A,D1

15

15,5

Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh:

 

 

 

 

Hệ đại học:

 

 

 

 

- Quản trị nhân lực

401

A,C,D1

A, D: 13; C: 15

A, D: 13; C: 15

- Bảo hiểm

 

A, C, D1

A, D: 13; C: 14,5

A, D: 13; C: 14,5

- Kế toán

402

A,D1

13

13

- Công tác xã hội

502

C,D1

C: 14, D: 13

C: 14, D: 13

Hệ cao đẳng:

 

 

 

Thi đề ĐH

Thi đề CĐ

- Quản trị nhân lực

C69

A,C,D1

A, D: 11; C: 12

A, D: 11;
C: 12

A, D: 11,5;
C: 12,5

- Bảo hiểm

 

A, C, D1

A, D: 10,5; C: 11,5

A, D: 10,5;
C: 11,5

A, D: 11;
C: 12

- Kế toán

C70

A,D1

11

11

11,5

- Công tác xã hội

C71

C, D1

C: 11; D: 10

C: 11;
D: 10

C: 11,5;
D: 10,5

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]