Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Phương Đông

Ngành

Khối

Điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV2

Chỉ tiêu NV2

Công nghệ  thông tin

100

A,D1

13

150

Công nghệ Điện tử viễn thông

101

A,D1

13

70

Kiến trúc

110

V

NV1:19,   NV2:21

Môn vẽ >= 5,

hệ số 2

 

100

Kỹ thuật công trình xây dựng

111

A

13

180

Công nghệ KT Cơ - Điện tử

112

A

13

70

Công nghệ KT Điện, điện tử

113

A

13

70

KT xây dựng công trình giao thông

115

A

13

60

Kinh tế xây dựng

116

A, D

13

100

Công nghệ sinh học

301

A

13


120

B

14

Công nghệ kỹ thuật môi trường

302

A

13

 

140

B

14

Quản trị doanh nghiệp

401

A

13


90

D

13

Quản trị Du lịch

402

A

13

 

90

C

14

D

13

Quản trị Văn phòng

403

A

13

 

90

C

14

D

13

Tài chính ngân hàng

410

A

13

 

300

D

13

Kế toán

411

A

13

 

280

D

13

Ngôn ngữ Anh

751

D1

13

100

Ngôn ngữ Trung Quốc 

754

D

13

70

Ngôn ngữ Nhật

756

D

13

70

Ghi  chú:

1. Điểm KV, ƯT được cộng: - KV2: 0,5; KV2-NT: 1; KV1: 1,5  - ƯT2 : 1 ; ƯT 1 : 2

2. Thi sinh không trúng tuyển đại học theo NV1vào trường Phương Đông, nhưng đủ điểm sàn cao đẳng có thể đăng ký xét tuyển vào học cao đẳng ngành tương ứng:

- Tin học: khối A,D1      Mã : C65

- Du lịch: khối A, C, D.  Mã : C66

- Kế toán: khối A, D.     Mã : C67

- Xây dựng: khối A.       Mã : C68

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]