Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

I. Kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng I

1. Đại học:

-  Điểm trúng tuyển: 13,0 điểm đối với HSPT - KV3 (Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng liên tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực liên tiếp là 0,5 điểm )
- Số thí sinh trúng tuyển : 342 - Ngày đến trường nhập học : 10 - 11/9/2011

   + Thí sinh trúng tuyển đến nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để nhận giấy báo nhập học.

   + Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh ( mã 99 ) Trường gửi giấy báo nhập học theo địa chỉ báo tin thí sinh đã ghi trên hồ sơ ĐKDT.

2. Cao đẳng:

Xét tuyển thi sinh dự thi đại học khối A, D1 và thi cao đẳng khối A, D1 nhờ tại trường khác có nguyện vọng 1 học hệ cao đẳng của trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

-  Điểm trúng tuyển: 10,0 điểm đối với HSPT - KV3 ).

- Số thí sinh trúng tuyển : 69

- Ngày đến trường nhập học : 25/9/2011

   + Thí sinh trúng tuyển đến nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để nhận giấy báo nhập học.

   + Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh ( mã 99 ) Trường gửi giấy báo nhập học theo địa chỉ báo tin thí sinh đã ghi trên hồ sơ ĐKDT.

 
II.  Xét tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng II: 

1. Đại học: Vùng tuyển trong cả nước

Số lượng
tuyển

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển

Khối thi

Ngành tuyển

Điểm xét tuyển

660

13,0

A

Các ngành

Chung các ngành

13,0

A; D1

Ngành Kế toán

   2. Cao đẳng: Vùng tuyển trong cả nước

Số lượng
tuyển

Điểm nhận hồ sơ
xét tuyển

Khối thi

Ngành tuyển

Điểm xét tuyển

1050

10,0

A

Các ngành

Chung các ngành

10,0

D1

Ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh

- Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2: Từ ngày 25/8/2011 đén 17 giờ ngày 15/9/2011.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường.

  Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường + Lệ phí  xét tuyển + Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

- Hồ sơ xét tuyển gửi về: Phòng Đào tạo - Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh.  Xã Yên Thọ - Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại liên lạc: 033.3871620

- Các thí sinh dự thi đại học và có nguyện vọng 1 học tại trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh không trúng tuyển đại học, đã làm đơn gửi Hội đồng Tuyển sinh trường xin xét tuyển Cao đẳng ( có kết quả thi bằng và lớn hơn điểm sàn xét tuyển cao đẳng ) Trường Đại học Công nghiệp Quảng ninh sẽ đưa vào diện xét tuyển nguyện vọng 2 ( Thí sinh không phải gửi kết quả thi đến trường ).

-  Các thí sinh thi nhờ tại trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh để xét tuyển vào các trường khác không tổ chức thi, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh đã gửi phiếu báo kết quả thi, giấy chứng nhận kết quả thi về trường thí sinh đăng ký học nguyện vọng 1, do đó thí sinh có nguyện vọng 2 học tại trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh phải đến trường đăng ký nguyện vọng 1 lấy giáy chứng nhận kết quả thi để nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 vào trường.
- Kết quả trúng tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng 2 , Trường đại học Công nghiệp Quảng ninh sẽ công bố trên Website của trường vào ngày 16/9/2011. Dự kiến nhập học ngày 25/9/2011.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]