Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Xét tuyển NV3: CĐ Công nghệ&Kinh tế HN, SP Trung ương, Công nghệ HN, Đại Việt

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

 

 

 

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

110

 

ĐH, CĐ

- Công nghệ thông tin

01

A

15

10

 

- Kế toán

02

A,D1

50

10

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

03

A

15

10

 

- Công nghệ thực phẩm

04

A, B

15

10.11

 

- Công nghệ kĩ thuật ô tô

05

A

15

10

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

131

 

ĐH, CĐ

 

SP Mỹ thuật

3

H

6

16,0

(Đã tính hệ số)

 

SP Kỹ thuật Công nghiệp

5

A, B

20

10,0/11,0

 

SP Giáo dục Công dân

 

C, D

20

15,0/15,0

 

 

Khoa học Thư viện

9

A,C, D

25

 A, D: 10.0  C: 11.0

 

Thư kí Văn phòng

19

C, D

20

10,0/11,0

 

Việt Nam học

 

C, D

20

13,0/13,0

 

SP Tin học

17

A, D

15

10,0/10,0

 

Đồ họa

18

H

5

16,0

(Đã tính hệ số)

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

320

 

ĐH, CĐ

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

01

A

50

10

 

- Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

02

A

40

10

 

- Công nghệ thông tin

03

A

50

10

 

- Kế toán

04

A, D1

70

10

 

- Quản trị kinh doanh

06

A, D1

50

10

 

- Tài chính – Ngân hàng

07

A, D1

60

10

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT

 

Các ngành xét tuyển NV3

Khối

Chỉ tiêu

NV3

Điểm xét

NV3

Nguồn tuyển

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

450

 

ĐH, CĐ

Ngành Tài chính Ngân hàng

01

A, D1,2,3,4,5,6

193

10

 

Ngành Quản trị kinh doanh

02

138

10

 

Kế toán

03

119

10

 

 

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]