Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN  

Mã trường: DSG

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trang thông tin điện tử (website): http://www.stu.edu.vn

Địa chỉ hộp thư điện tử (mail):

+ Mail Trường: stu@stu.edu.vn

+ Mail Phòng Đào tạo: phongdaotao@stu.edu.vn

+ Mail Văn phòng tuyển sinh: vpts@stu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn:  

- Đã tốt nghiệp THPT, theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề, hoặc tương đương. Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT;  

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;  

- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được xét tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Có bốn (04) phương thức xét tuyển  

- Phương thức 01: Xét tuyển bằng học bạ THPT lấy điểm 5 học kỳ.

- Phương thức 02: Xét tuyển bằng học bạ lớp 12 THPT lấy điểm trung bình cuối năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển  

- Phương thức 03: Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 lấy tổng điểm của 03 bài thi/môn thi thành phần trong tổ hợp xét tuyển.  

- Phương thức 04: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2021 để xét tuyển (ĐGNL_ĐHQG TP.HCM)

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

(1) Tổng chỉ tiêu là 2.200 dành cho các ngành đào tạo đại học chính quy được cấp phép đào tạo từ năm 2004 đến nay.

(2) Bảng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh theo khối ngành, ngành và phương thức tuyển sinh:

(3) Ngoài ra, nhà trường dự kiến dành 600 chỉ tiêu cho các ngành sẽ tuyển mới đào tạo trong năm học 2021 - 2022. Trường đã lập đề án đăng ký mở ngành. Nếu được mở ngành đào tạo, nhà trường sẽ bắt đầu tuyển sinh các ngành mới từ khóa tuyển sinh năm 2021. Các ngành dự kiến mở gồm có: Kiến trúc; Kỹ thuật máy tính; Quản lý xây dựng; Du Lịch; Ngôn ngữ Anh; và Truyền thông đa phương tiện.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận xét tuyển

(1) Trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận xét tuyển và công bố trên website của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.  

- Đối với trường hợp xét tuyển bằng học bạ THPT, điểm nhận xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 18,0 điểm (xét theo tổng điểm của tổ hợp xét tuyển);  

- Đối với trường hợp xét tuyển bằng phương thức khác, điểm nhận xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

(2) Thời điểm công bố:  

- Đối với trường hợp xét tuyển bằng học bạ THPT, nhà trường sẽ công bố điểm nhận xét tuyển tại thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển;  

- Đối với các trường hợp xét tuyển khác, nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận xét tuyển (điểm sàn xét tuyển) ngay sau khi có kết quả của kỳ thi mà thí sinh sử dụng kết quả, trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, và tại thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển.

6. Thông tin cần thiết để thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường

(1) Thông tin chung về trường  

Tên trường: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Tên tiếng Anh: Saigon Technology University (STU)

Mã trường: DSG

Địa chỉ đào tạo: 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38505520 – Hotline: 0902.992306-  Số fax: 028.38506595

Địa chỉ website: http://www.stu.edu.vn – Xem mục: Thông tin tuyển sinh năm 2021

Địa chỉ hộp thư điện tử (mail):

+ Mail Trường: stu@stu.edu.vn

+ Mail Phòng Đào tạo: phongdaotao@stu.edu.vn

+ Mail Văn phòng tuyển sinh: vpts@stu.edu.vn

2) Ngành, mã ngành và các tổ hợp xét tuyển theo phương thức xét tuyển

a. Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 02 – xét điểm học bạ lớp 12 THPT của tổ hợp 03 môn:

b. Tổ hợp xét tuyển theo Phương thức 03 – xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

c. Mã tổ hợp xét tuyển được quy ước tương ứng với môn ngoại ngữ dùng để xét tuyển:

7. Tổ chức tuyển sinh:

(1) Thời gian tuyển sinh:

a. Trong thời gian tuyển sinh, thí sinh chủ động theo dõi thông tin trên website trường, mục Thông tin tuyển sinh năm 2021 để biết thông tin chi tiết.

- Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhà trường xét tuyển đợt 1 (ĐKXT_01) theo lịch chung của Bộ GD&ĐT. Trong trường hợp chưa tuyển đủ chỉ tiêu, nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung (ĐKXT_BS). Trước mỗi đợt tuyển bổ sung, nhà trường sẽ thông báo lịch trình chi tiết.  

- Đối với các phương thức xét tuyển khác nhà trường thực hiện theo lịch tuyển sinh riêng của trường.

b. Thời gian tuyển sinh từng đợt cụ thể dự kiến như sau:

(2) Hình thức nhận đăng ký xét tuyển:

a. Đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (phương thức 03):  

- Xét tuyển đợt 1 từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo lịch trình và quy trình xét tuyển chung do Bộ GD&ĐT quy định.  

- Xét tuyển bổ sung:

+ Kết thúc xét tuyển đợt 1, Hội đồng Tuyển sinh xem xét, quyết định việc xét tuyển đợt bổ sung nếu tuyển chưa đạt chỉ tiêu.

+ Nhà trường sẽ thông báo điều kiện xét tuyển bổ sung và công bố lịch trình xét tuyển trước thời điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển 15 ngày theo quy định.  

Cách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Hồ sơ xét tuyển đợt 1 được nộp theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; hoặc đăng ký trực tuyến trên website Bộ GD&ĐT.

+ Hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung được nộp trực tiếp tại trường, gửi qua đường bưu điện đến trường, hoặc đăng ký trên website trường trong đợt xét tuyển bổ sung.

b. Đăng ký xét tuyển bằng phương thức sử dụng học bạ và kết quả kỳ thi ĐGNL_ĐHQG TP.HCM (phương thức 01; 02 và 04)  

- Thực hiện theo lịch trình riêng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

- Dự kiến tổ chức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ thứ hai, ngày 05/04/2021 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.  

- Cách nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Hồ sơ xét tuyển được nộp trực tiếp tại trường, gửi qua đường bưu điện đến trường hoặc đăng ký trực tuyến trên website của trường.

(3) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu, tải từ website của trường);

- Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc, tương đương) (bản sao có chứng thực);

- Chứng nhận ưu tiên khu vực và đối tượng tuyển sinh (nếu có);

- Tùy theo từng phương thức xét tuyển, thí sinh phải nộp giấy tờ minh chứng cho kết quả học tập/kỳ thi mà thí sinh dùng để xét tuyển:

+ Học bạ THPT (với phương thức 01 và 02);

+ Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (với phương thức 03);

+ Phiếu báo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2021 (với phương thức 04).  

+ Bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người nhận

8. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

(1) Áp dụng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được Bộ GD&ĐT quy định trong quy chế tuyển sinh hàng năm.

(2) Đối với tổng điểm xét tuyển là 30 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,25 điểm; mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm.

9. Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển

10. Học phí đối với sinh viên chính quy:  

Học phí dự kiến: (Chưa cập nhật)

Một năm thu hai học kỳ.  

Lộ trình tăng học phí tối đa là từ 05% đến 10% cho từng năm.

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]