Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
*********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN
Mã trường: SIU
Địa chỉ: 8C & 16 Tống Hữu Định, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM
Điện thoại: 028.54093929 - 028.54093930 - 028.36203931
Fax: (84-28) 54093928
Website: www.siu.edu.vn
Email: admission@siu.edu.vn
 
Năm 2022, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sử dụng 4 phương thức xét tuyển sau dành cho thí sinh toàn quốc bao gồm: Xét tuyển học bạ lớp 12, xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12), xét tuyển kết quả kỳ thi THPT 2022, xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM 2022.
I. Đối với HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:
Học sinh chọn 1 trong 4 phương thức xét tuyển sau:
a. Xét tuyển kết quả kỳ thi THPT
- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, đạt mức điểm tổ hợp 3 môn do SIU công bố sau khi có kết quả thi.
- Tốt nghiệp THPT theo quy định.
- Thí sinh đăng ký và thực hiện hồ sơ, lịch trình tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển như sau:
STT
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
MÃ NGÀNH
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1
Luật kinh tế gồm chuyên ngành:
* Luật kinh tế quốc tế
7380107
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D96 (Toán, Anh, KHXH).
2
Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Trí tuệ Nhân tạo (AI)
* Hệ thống dữ liệu lớn (Big Data)
* Kỹ thuật phần mềm
* Mạng máy tính & An ninh thông tin
7480101
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D90 (Toán, Anh, KHTN).
3
Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh,
* Thương mại quốc tế,
* Quản trị du lịch,
* Kinh tế đối ngoại,
* Marketing,
* Thương mại điện tử.
7340101
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa).
4
Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
* Tiếng Anh giảng dạy,
* Tiếng Anh thương mại
.
7220201
D01 (Toán, Văn, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh),
D72 (Văn, Anh, KHTN),
D78 (Văn, Anh, KHXH).
5
Kế toán gồm các chuyên ngành:
* Kế toán - kiểm toán,
* Kế toán doanh nghiệp.
7340301
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D90 (Toán, Anh, KHTN).
6
Quản trị Khách sạn gồm chuyên ngành:
* Quản trị nhà hàng - khách sạn
.
7810201
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa).
7
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
7510605
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa).
8
Tâm lý học gồm chuyên ngành:
* Tâm lý học tham vấn & trị liệu
7310401
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa),
D14 (Văn, Sử, Anh),
D78 (Văn, Anh, KHXH).
b. Xét tuyển học bạ bằng kết quả 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12)
- Tốt nghiệp THPT;
- Xếp loại hạnh kiểm HK1 lớp 12 từ Khá trở lên.
- Tổng điểm trung bình chung 5 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên
TB HK1 lớp 10 + TB HK2 lớp 10 + TB HK1 lớp 11 + TB HK2 lớp 11 + TB HK1 lớp 12 = 6.0
5
- Tổng điểm 3 môn tổ hợp xét tuyển HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên.
- Thời gian xét tuyển như sau:
+ Đợt 1: 01/3 - 29/4     + Đợt 2: 03/5 – 30/6    + Đợt 3: 04/7 – 31/7   
+ Đợt 4: 01/8 – 31/8    + Đợt 5: 01/9 – 20/9
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
+ Bản sao công chứng học bạ THPT;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
c. Xét tuyển học bạ lớp 12
- Tốt nghiệp THPT;
- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên;
- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6.0 trở lên;
- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
- Thời gian xét tuyển:
+ Đợt 1: 03/5 - 30/6     + Đợt 2: 04/7 – 31/7    + Đợt 3: 01/8 – 20/9
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc bằng tốt nghiệp THPT);
+ Bản sao công chứng học bạ THPT;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
* Ngành/chuyên ngành, tổ hợp xét tuyển học bạ 2022 như sau:
STT
NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH
MÃ NGÀNH
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
1
Luật kinh tế gồm chuyên ngành:
* Luật kinh tế quốc tế
7380107
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa).
2
Khoa học máy tính gồm các chuyên ngành:
* Trí tuệ Nhân tạo (AI)
* Hệ thống dữ liệu lớn (Big Data)
* Kỹ thuật phần mềm
* Mạng máy tính & An ninh thông tin
7480101
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
D01 (Toán, Văn, Anh),
D07 (Toán, Hóa, Anh).
3
Quản trị kinh doanh gồm các chuyên ngành:
* Quản trị kinh doanh,
* Thương mại quốc tế,
* Quản trị du lịch,
* Kinh tế đối ngoại,
* Marketing,
* Thương mại điện tử.
7340101
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
A07 (Toán, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh).
4
Ngôn ngữ Anh gồm các chuyên ngành:
* Tiếng Anh giảng dạy,
* Tiếng Anh thương mại.
7220201
D01 (Toán, Văn, Anh),
D11 (Văn, Lý, Anh),
D12 (Văn, Hóa, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).
5
Kế toán gồm các chuyên ngành:
* Kế toán - kiểm toán,
* Kế toán doanh nghiệp.
7340301
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
C01 (Toán, Văn, Lý),
D01 (Toán, Văn, Anh).
6
Quản trị Khách sạn gồm chuyên ngành:
* Quản trị nhà hàng - khách sạn.
7810201
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
A07 (Toán, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh).
7
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng
7510605
A00 (Toán, Lý, Hóa),
A01 (Toán, Lý, Anh),
A07 (Toán, Sử, Địa),
D01 (Toán, Văn, Anh).
8
Tâm lý học gồm chuyên ngành:
* Tâm lý học tham vấn & trị liệu
7310401
D01 (Toán, Văn, Anh),
C00 (Văn, Sử, Địa),
D14 (Văn, Sử, Anh),
D15 (Văn, Địa, Anh).
d. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM 2022
- Tốt nghiệp THPT;
- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 của ĐHQG TP.HCM và đạt mức điểm theo quy định của SIU công bố.
- Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Đơn dự tuyển theo mẫu của SIU, thí sinh tải miễn phí tại: www.siu.edu.vn;
+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
+ Bản sao công chứng phiếu điểm thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TPHCM cấp;
+ Lệ phí xét tuyển: 100.000đ/1 hồ sơ (Nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt), 550.000đ/1 hồ sơ (nếu học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh).
II. Đối với học sinh nước ngoài, học sinh Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài và học sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT
- Kiểm tra trình độ theo quy định của trường
- Hồ sơ xét tuyển bao gồm:
+ Dịch thuật, công chứng giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bậc phổ thông
+ Dịch thuật, công chứng kết quả học tập bậc THPT
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ Quốc tế khác (nếu có)
Mọi thắc mắc về thông tin xét tuyển, thí sinh vui lòng liên hệ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN - SIU
Lewis Campus: 8C Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM
Fleming Campus: 16 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM
Đông A Campus: 18 Tống Hữu Định, P. Thảo Điền, Q.2, TPHCM
Hotline (Zalo): 0386.809.521 (giải đáp thắc mắc tuyển sinh 24/24)
Tel: 028.36203932
Email: admission@siu.edu.vn
Website: www.siu.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/dhquoctesaigon
 

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]