Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Quảng Bình

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Mã trường: DQB

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3824052

Website: www.qbu.edu.vn; www.quangbinhuni.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 và đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

2. Phạm vi tuyển sinh

- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

- Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh (xét tuyển, kết hợp thi tuyển và xét tuyển các ngành có năng khiếu)

- Nhà trường xét tuyển 2 phương thức như sau:

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh đối với tất cả các ngành học.

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12 (điểm trung bình cả năm của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển) để xét tuyển. .

- Đối với các ngành có môn thi Năng khiếu

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và điểm thi môn năng khiếu do Nhà trường tổ chức thi hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2018 để xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo ngành/nhóm ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo năm 2019.

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Các ngành Đại học

 

1

ĐHGD Mầm non

7140201

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

60

2

ĐHGD Tiểu học

7140202

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, GD công dân

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

60

3

ĐH Giáo dục chính trị

7140205

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

- Ngữ văn, Địa lý, GDCD

- Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

C00

C19

C20

D66

30

4

ĐH Giáo dục công dân

7140204

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

- Ngữ văn, Địa lý, GDCD

- Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD

C00

C19

C20

D66

30

5

ĐHSP Toán học

7140209

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán,, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán,, Hóa học, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

A00

A01

D07

A02

30

6

ĐHSP Vật lý

7140211

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

A00

A01

A02

30

7

ĐHSP Hoá học

7140212

- Toán, Hóa học, Vật lý

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

B00

D07

30

8

ĐHSP Ngữ văn

7140217

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

- Ngữ văn, Lịch sử, T.Anh

C00

C19

D14

30

9

ĐHSP Lịch sử

7140218

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C19

D14

D15

30

10

ĐHSP Sinh học

7140213

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Tiếng Anh, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Sinh học

A02

B00

D08

B03

30

11

ĐH Giáo dục Thể chất

7140206

- Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU

- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

- Ngữ văn, GDCD, NĂNG KHIẾU

T00

T01

T05

30

12

ĐH Địa lý học

(Chuyên ngành Địa lý du lịch)

7310501

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Địa lý, T.Anh

- Ngữ văn, Địa lý, T.Anh

- Ngữ văn, Địa lý, GDCD

C00

D10

D15

C20

50

13

ĐH Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

- Kế toán Tổng hợp;

- Kế toán Doanh nghiệp

7340301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

100

14

ĐH Quản trị kinh doanh

(gồm 2 chuyên ngành):

- Quản trị du lịch;

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

7340101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

60

15

ĐH Hệ thống thông tin quản lý

7480104

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

60

16

ĐH Kỹ thuật phần mềm

7480103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

50

17

ĐH Công nghệ thông tin

7480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

50

18

ĐH Kỹ thuật Điện

7520201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

50

19

ĐH Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

- Tiếng Anh Tổng hợp;

- Tiếng Anh Du lịch

7220201

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

100

20

ĐH Phát triển nông thôn

7620116

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Lịch sử

- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

D01

C03

C04

50

21

ĐH Quản lý tài nguyên rừng

7620211

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Sinh học, Ngữ văn

- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

50

22

ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

D01

B00

C04

50

23

ĐH Luật (gồm 2 chuyên ngành):

+ Luật Kinh tế

+ Luật hành chính – Tư pháp

7380101

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C00

D01

50

24

ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

50

II. Các ngành CĐSP

 

1

CĐGD Mầm non

5140201

- Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

45

2

CĐGD Tiểu học

5140202

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, GD công dân

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

45

III. Các ngành CĐ ngoài SP

 

1

CĐ Kế toán

6340301

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

30

2

CĐ Quản trị kinh doanh

6340404

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Hóa học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

30

3

CĐ Việt Nam học (gồm 2 chuyên ngành):

+ Văn hóa du lịch

+ Hướng dẫn du lịch

6220103

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn , Địa lý, Tiếng Anh

C00

D01

D14

D15

40

4

CĐ Công nghệ thông tin

6480201

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

20

5

CĐ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Vật lý, Tiếng Anh

- Toán, Vật lý, Sinh học

- Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

20

6

CĐ Chăn nuôi

6620119

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Sinh học, Ngữ văn

- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

20

7

CĐ Nuôi trồng thủy sản

6620303

- Toán, Vật lý, Hóa học

- Toán, Hóa học, Sinh học

- Toán, Sinh học, Ngữ văn

- Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B00

B03

C04

40

8

CĐ Tiếng Anh

6220206

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40

9

CĐ Tiếng Trung Quốc

6220209

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

40

10

CĐ Khoa học thư viện

6320206

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

C00

C19

D14

30

Lưu ý: Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

- Môn thi chính (nhân đôi): Chữ in hoa, đậm

- Môn so sánh: Chữ in thường, đậm

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

a. Đối với các ngành ĐH, CĐ sư phạm

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, Bộ GDĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào CĐ, sau đó Nhà trường xây dựng phương án xét tuyển.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Thí sinh xếp loại học lực lớp 12 từ loại giỏi trở lên (đối với hệ đại học) và loại

khá trở lên (đối với hệ cao đẳng). Riêng ngành ĐH Giáo dục Thể chất xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

- Các ngành có môn thi năng khiếu: Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

b. Đối với các ngành ĐH, CĐ ngoài sư phạm

Phương thức 1: Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2019 do Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường ĐH Quảng Bình quy định, HĐTS quyết định điểm trúng tuyển theo ngành học.

Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn được quy định trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 điểm (đối với hệ đại học) và không nhỏ hơn 5,0 điểm (đối với hệ cao đẳng) .

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Điểm xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.

a. Điểm xét tuyển đối với các ngành xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia

Điểm xét tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ([Làm tròn về 0.25]((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1 + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2+ Điểm môn 3 * Hệ số môn 3)*3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm ưu tiên khu vực +Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích).

b. Đối với các ngành xét học bạ

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

c. Quy định độ lệch chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)

- Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

- Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung (ngành, chỉ tiêu).

- Để tham gia xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của sở GDĐT kèm theo lệ phí ĐKXT. Các đợt xét bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường, cụ thể như sau:

a. Hồ sơ ĐKXT

*. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Phiếu ĐKXT (theo mẫu) có ghi rõ đợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;

- Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

*. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ THPT;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

b. Thời gian, cách thức - địa điểm:

* Thời gian:

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia, các mốc thời gian nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm lớp 12, Nhà trường sẽ bắt đầu thu hồ sơ ĐKXT khi thí sinh nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

* Cách thức - địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Quảng Bình)

+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh - Phòng Đào tạo- Trường Đại học Quảng Bình

Số 312 Lý Thường Kiệt- TP. Đồng Hới- T.Quảng Bình

* Tuyển sinh các ngành có môn thi Năng khiếu

a. Điều kiện xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu:

Để xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2019.

b. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu

* Thời gian

- Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: từ 22/4/2019 đến hết ngày 03/6/2019

- Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 04 - 05/7/2019

* Hồ sơ ĐKDT

- Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu của Nhà trường.

- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;

- 03 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí

sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi, hai ảnh nộp cho trường).

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;...

a. Đối tượng, hồ sơ, thời gian đăng ký, lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển: Trường Đại học Quảng Bình thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.

b. Danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

Căn cứ phụ lục số 6 và số 7 của Công văn số 899/BGDĐT-GDĐH, ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT bao gồm:

TT

Tên môn thi

học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán

Sư phạm Toán học

7140209

Công nghệ thông tin

7480201

2

Vật lí

Kỹ thuật điện

7520201

3

Hóa học

Sư phạm Hóa học

7140212

4

Sinh học

Lâm học

7620201

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

5

Ngữ văn

Sư phạm Ngữ văn

7140217

6

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

7140218

7

Địa lí

Địa lí học

7310501

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

8

Tin học

Công nghệ thông tin

7480201

Kỹ thuật phần mềm

7480103

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

9

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

7220201

- Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Trường Đại học Quảng Bình căn cứ kết quả dự án đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định.

c. Xét tuyển đối với thí sinh khuyết tật: Trường Đại học Quảng Bình thực hiện theo điểm g, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2018. Thí sinh phải có đầy đủ hồ sơ học tập, hồ sơ sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Sau khi Hội đồng tuyển sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe yêu cầu của ngành học mà thí sinh đăng ký, Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

d. Xét tuyển đối với thí sinh là người nước ngoài: Trường Đại học Quảng Bình thực hiện theo điểm h, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2018. Căn cứ kết quả học tập Trung học phổ thông của thí sinh, kết quả kiểm tra kiến thức và Tiếng Việt. Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định cho vào học.

e. Xét tuyển đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo theo quy định của Chính phủ: Trường Đại học Quảng Bình thực hiện theo điểm i, khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh năm 2018. Sau khi nhập học, những thí sinh này được học bổ sung kiến thức 1 năm trước khi vào học chính thức.

Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển...

- Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào Trường: 30.000 đồng/nguyện vọng

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng hoặc tuyển thẳng: 30.000 đồng/ nguyện vọng

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năng khiếu:

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)

+ Học phí dự kiến 9.460.000 vnđ/năm/SV

+ Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm là 10%

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]