Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Quang Trung

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Địa chỉ:            

+ Cơ sở 1: Đường Đào Tấn, khu vực 4-5 Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định;

+ Cơ sở 2: số 129 Đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại liên hệ: (0256)3648389; (0256)2210687; Fax: (0256)3648389

Website: http://www.qtu.edu.vn

Email liên hệ: dhqt@quangtrung.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hai phương thức:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu Đại học 2019

Theo KQ thi  THPT QG

Theo học bạ THPT

Tổng

1

Quản trị kinh doanh

7340101

50

50

100

2

Kế toán

7340301

75

75

150

3

Tài chính-Ngân hàng

7340201

25

25

50

4

Công nghệ thông tin

7480201

100

100

200

5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

50

50

100

6

Kinh tế nông nghiệp

7620115

25

25

50

7

Kinh tế

7310101

25

25

50

8

Ngôn ngữ Anh

7220201

50

50

100

9

Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

7810103

75

75

150

 

TỔNG CỘNG

 

475

475

950

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 là 950 chỉ tiêu đại học (cho đối tượng tốt nghiệp THPT).

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có ngưỡng điểm theo tổ hợp môn lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mỗi phương thức xét tuyển.

- Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do TRường công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

- Phương thức xét tuyển kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ), dựa vào tổng điểm tổ hợp môn xét tuyển >=16 hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12>=5,5.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã trường: DQT

Các tổ hợp môn xét tuyển: Trường Đại học Quang Trung chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn dưới đây:

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn

Mã tổ hợp

Tổ hợp môn

A03

Toán, Vật lí, Sử

B04

Toán, Sinh, GDCD

A04

Toán, Vật lí, Địa

C19

Văn, Sử, GDCD

A07

Toán, Sử, Địa

C20

Văn, Địa, GDCD

A08

Toán, Sử, GDCD

D01

Toán, Văn, Anh

A09

Toán, Địa, GDCD

D15

Văn, Địa, Anh

A10

Toán, Vật lí, GDCD

D66

Văn, GDCD, Anh

B02

Toán, Sinh, Địa

D84

Toán, GDCD, Anh

- Các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể theo ngành đào tạo được trình bày ở mục 7

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

- Các điều kiện phụ sử dụng để xét tuyển: gồm đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thời gian đăng ký xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:

* Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đào tạo:

 

TT

 

Ngành đào tạo

Mã ngành ĐH

Tổng

chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Tên tổ hợp

1

Quản trị kinh doanh

7340101

100

A07

A08

A09

D01

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sử, GDCD; Toán, Địa, GDCD; Toán, Văn, Anh.

2

Kế toán

7340301

150

A07

B02

B04

D01

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sinh, Địa;

Toán, Sinh, GDCD; Toán, Văn, Anh.

3

Tài chính-Ngân hàng

7340201

50

A03

A04

A07

D01

Toán, Vật lí, Sử;

Toán, Vật lí, Địa;

Toán, Sử, Địa;

Toán, Văn, Anh.

4

Công nghệ thông tin

7480201

200

A04

A10

B02

D01

Toán, Vật lí, Địa;

Toán, Vật lí, GDCD; Toán, Sinh, Địa;

Toán, Văn, Anh.

5

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

100

A04

B02

B04

D01

Toán, Vật lí, Địa;

Toán, Sinh, Địa;

Toán, Sinh, GDCD; Toán, Văn, Anh.

6

Kinh tế nông nghiệp

7620115

50

A09

B02

C19

D01

Toán, Địa, GDCD; Toán, Sinh, Địa;

Văn, Sử, GDCD;

Toán, Văn, Anh.

7

Kinh tế

7310101

50

A07

C20

D01

D84

Toán, Sử, Địa;

Văn, Địa, GDCD;

Toán, Văn, Anh;

Toán, GDCD,   Anh.

8

Ngôn ngữ Anh

7220201

100

D01

D15

D66

D84

Toán, Văn, Anh;

Văn, Địa, Anh;

Văn, GDCD, Anh; Toán, GDCD, Anh.

9

Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành

7810103

150

A07

A08

C19

D15

Toán, Sử, Địa;

Toán, Sử, GDCD

Văn, Sử, GDCD

Văn, Địa, Anh

 

TỔNG CỘNG

 

950

 

 

*) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và xác nhận nhập học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm xét tuyển: Điểm tổ hợp môn xét tuyển do Nhà trường tự xác định.

Điểm xét tuyển: gồm Điểm tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên

Điểm tổ hợp môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên đối tượng, Điểm ưu tiên khu vực (theo quy định về đối tượng và khu vực ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm xét tuyển của thí sinh = Điểm Tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Ngưỡng điểm xét tuyển (nhận hồ sơ ĐKXT): Điểm tổ hợp môn xét tuyển do Nhà trường tự xác định.

Nguyên tắc xét tuyển: dựa theo Quy chế và phần mềm tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt.

- Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển các đợt bổ sung: từ ngày 22/8/2019 và được Nhà trường công bố trước mỗi đợt đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày trên website của Trường: www.qtu.edu.vn/tuyensinh

Lưu ý: thí sinh chỉ được xác nhận nhập học trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến; hoặc nộp trực tiếp tại trường; hoặc qua đường bưu điện trong thời gian quy định + 3 ngày.

*) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT)

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tốt nghiệp THPT, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường theo các thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

1. Bản sao công chứng học bạ THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2019); với những thí sinh chưa TN THPT 2019 sẽ phải bổ sung và được kiểm tra vào thời điểm nhập học;

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời (với thí sinh TN năm 2019) và Bằng TN THPT đối với thí sinh TN trước năm 2019;

3. Bản sao giấy khai sinh; 4. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (tải tại website www.qtu.edu.vn, mục biểu mẫu);

5. Các giấy tờ minh chứng cho chế độ ưu tiên;

6. Một bì thư có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Điểm xét tuyển: gồm Điểm tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên

Điểm tổ hợp môn xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3

Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên đối tượng, Điểm ưu tiên khu vực (theo quy định về đối tượng và khu vực ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm xét tuyển của thí sinh = Điểm Tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Ngưỡng điểm xét tuyển (nhận hồ sơ ĐKXT): Điểm tổ hợp môn xét tuyển hoặc điểm trung bình chung các môn học lớp 12 do Nhà trường tự xác định.

Nguyên tắc xét tuyển: trong mỗi đợt xét tuyển, việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc chọn điểm xét tuyển từ cao đến thấp theo chỉ tiêu các ngành. Trong trường hợp điểm xét tuyển bằng nhau, thứ tự ưu tiên lần lượt dựa vào: đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thời gian đăng ký xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt, cụ thể:

- Đợt 1: 11/6 - 24/6      - Đợt 5: 03/9 - 16/9

- Đợt 2: 02/7 - 15/7      - Đợt 6: 24/9 - 7/10

- Đợt 3: 23/7 - 05/8      - Đợt 7: 15/10 - 28/10

- Đợt 4: 13/8 - 26/08

Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Phòng Đào tạo Trường Đại học Quang Trung, đường Đào Tấn, khu vực 4-5, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

Phương thức: Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại địa điểm trên hoặc gửi theo hình thức chuyển phát nhanh qua Bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến tại http://tuyensinh.qtu.edu.vn.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào Điểm xét tuyển.

Chính sách học bổng:

1. Học bổng 100% học phí năm học đầu tiên: Dành cho SV đạt loại giỏi năm học 12 và có tổng điểm 3 môn xét tuyển thi THPT đạt 20 điểm trở lên.

2. Học bổng 50% học phí năm học đầu tiên: Dành cho SV đạt loại khá cả 3 năm học THPT hoặc đạt loại giỏi năm học 12 và có tổng điểm 3 môn xét tuyển thi THPT đạt 17 điểm trở lên.

3. Học bổng 100% học phí cho năm học kế tiếp: Dành cho SV đạt kết quả học tập loại giỏi của năm học trước.

* Đặc biệt: Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trao tặng học bổng trị giá 100.000.000 đồng dành cho sinh viên nghèo hiếu học vào học tại Trường.

9. Lệ phí xét tuyển:

Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ): thí sinh được miễn nộp lệ phí khi đăng ký xét tuyển.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí: Trường Đại học Quang Trung cam kết mức thu học phí theo số tín chỉ (TC) mà sinh viên đăng ký từng học kỳ của năm học, theo trình độ đại học, áp dụng từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023 như sau:

Năm học

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Số tiền/1 tín chỉ

400.000đ/TC

400.000đ/TC

420.000đ/TC

500.000đ/TC

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ ngày 22/8/2019

- Tuyển sinh bổ sung các đợt kế tiếp: Trường sẽ công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày đăng ký xét tuyển trên website của Nhà trường

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]