Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Lâm nghiệp

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

a. Cơ sở chính tại Hà Nội

- Tên trường: Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF)

- Mã trường: LNH   

- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội           

- Điện thoại:    02433.840223       Fax: 02433.840063

- Website:  www.vnuf.edu.vn  - Email: vfu@vfu.edu.vn

b. Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai

- Tên trường: Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai (VNUF2).

- Mã trường: LNS

- Địa chỉ: thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- Số điện thoại: 02513.922.254; 02516.525.254,  Fax: 02513.866.242

- Website: www.vnuf2.edu.vn      - Email: tuyensinh@vfu2.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh tại là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương và đạt các tiêu chí xét tuyển của Trường Đại học Lâm nghiệp theo từng phương thức xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 3 phương thức như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020: Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng (theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT); Xét tuyển theo đơn đặt hàng của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

Chú ý: Đối với các ngành năng khiếu (khối H00, V01):

- Khối H00: Xét tuyển 2 môn năng khiếu (Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2) từ các trường đại học tổ chức thi khối H. Môn Văn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 hoặc điểm tổng kết môn Văn lớp 12.

- Khối V01: Xét tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do các trường tổ chức thi khối V01. Hai môn Toán, Văn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 hoặc điểm tổng kết môn Toán, Văn lớp 12.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy: 2.710, trong đó Cơ sở chính tại Hà Nội là 2.060, Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai là 650 sinh viên.

a. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Cơ sở chính Hà Nội (mã trường LNH)

Chỉ tiêu phân bổ theo theo ngành và phương thức tuyển sinh tại Bảng dưới đây. Đối với phương thức xét tuyển thẳng được ưu tiên xét trước phương thức 1 và phương thức 2 và chỉ tiêu không hạn chế.

TT

Khối ngành/Ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT

Tổng

Điểm thi THPT

Xét học bạ

I.

Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

1.

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

7480104

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

D01. Toán, Văn, Anh;

D96. Toán, Anh,KHXH

2.

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

100

60

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

D01. Toán, Văn, Anh;

D96. Toán, Anh, KHXH

3.

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

80

50

30

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

D01. Toán, Văn, Anh;

D96. Toán, Anh, KHXH

4.

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

7520103

505

30

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

D01. Toán, Văn, Anh;

D96. Toán, Anh, KHXH

5.

 Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)

7580201

100

60

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

D01. Toán, Văn, Anh;

D96. Toán, Anh, KHXH

II.

Khối ngành Kinh tế xã hội và nhân văn

6.

Kế toán

7340301

150

100

50

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

7.

Quản trị kinh doanh

7340101

100

60

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

8.

Kinh tế

7310101

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

9.

Bất động sản

7340116

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

10.

Công tác xã hội

7760101

100

60

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

C00. Văn, Sử, Địa;

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

11.

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

100

60

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

C00. Văn, Sử, Địa;

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

III.

Khối ngành Lâm nghiệp

12.

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

180

130

50

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

C00. Văn, Sử, Địa;

D01. Toán, Văn, Anh.

13.

Lâm sinh

7620205

70

40

30

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

B00. Toán, Hóa, Sinh;

D01. Toán, Văn, Anh;

IV.

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

14.

Quản lý tài nguyên thiên nhiên*

(chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh

theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado - Hoa Kỳ)

72908532A

60

60

-

D01. Toán, Văn, Anh;

D07. Toán, Hóa, Anh;

D08. Toán, Sinh, Anh;

D10. Toán, Địa, Anh.

15.

Quản lý tài nguyên và Môi trường

7850101

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

C00. Văn, Sử, Địa;

D01. Toán, Văn, Anh;

16.

Khoa học môi trường

7440301

50

30

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

C04. Toán, Văn, Địa;

D01. Toán, Văn, Anh.

17.

Quản lý đất đai

7850103

90

60

30

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

B00. Toán, Sinh, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh.

18.

Du lịch sinh thái

7850104

60

60

-

B00. Toán, Sinh, Hóa;

C00. Văn, Sử, Địa;

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh.

V.

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

19.

Công nghệ sinh học

7420201

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

B00. Toán, Sinh, Hóa;

D08. Toán, Sinh, Anh.

20.

Thú y

7640101

120

80

40

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn, KHTN

B00. Toán, Sinh,Hóa;

D08. Toán, Sinh, Anh.

21.

Bảo vệ thực vật

7620112

50

30

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

B00. Toán, Sinh, Hóa

C04. Toán, Văn, Địa;

D01. Toán, Văn, Anh.

22.

Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt)

7620110

50

30

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Văn,KHTN

B00. Toán, Sinh, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh.

VI.

Nhóm  ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất

23.

Thiết kế nội thất

7580108

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

C15. Toán, Văn,KHXH

D01. Toán, Văn, Anh;

H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2;

24.

Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ

và quản lý sản xuất)

7549001

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

C01. Toán, Văn, Lý;

D01. Toán, Văn, Anh;

D07. Toán, Hóa, Anh;

VII

Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan

 

25.

Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)

7620202

60

40

20

A00. Toán, Lý, Hóa;

A16. Toán, Lý,KHTN

B00. Toán, Hóa, Sinh

D01. Toán, Văn, Anh;

26.

Kiến trúc cảnh quan

7580102

70

40

30

A00. Toán, Lý, Hóa;

D01. Toán, Văn, Anh;

C15. Toán, Văn,KHXH

V01. Toán, Văn, Vẽ MT

 

Tổng cộng

 

2.060

1360

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Chỉ tiêu tuyển sinh tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai (mã trường LNS): Chỉ tiêu phân bổ theo theo ngành và phương thức tuyển sinh tại Bảng dưới đây:

TT

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh

Tổ hợp môn

xét tuyển

Tổng

Điểm

thi THPT

Xét

học bạ

1

Chăn nuôi

7620105

30

18

12

 

 

A00: Toán; Lý; Hóa

A01:Toán, Lý; Anh

B00: Toán; Hóa; Sinh

D01: Toán; Văn; Anh

2

Thú y

7640101

80

48

32

3

Khoa học cây trồng

7620110

30

18

12

4

Bảo vệ thực vật

7620112

30

18

12

5

Công nghệ sinh học

7420201

30

18

12

6

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

30

18

12

7

Thiết kế nội thất

7580108

30

18

12

8

Kiến trúc cảnh quan

7580110

30

18

12

9

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

50

30

20

10

Khoa học môi trường

7440301

30

18

12

11

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

40

24

16

12

Quản lý đất đai

7850103

50

30

20

13

Lâm sinh

7620205

30

18

12

14

Quản trị kinh doanh

7340101

50

30

20

A00: Toán; Lý; Hóa

A01:Toán; Lý; Anh

C15: Toán Văn; KHXH

D01: Toán; Văn; Anh

15

Kế toán

7340301

50

30

20

16

Bất động sản

7340116

30

18

12

17

Du lịch sinh thái

7850104

30

18

12

 

Tổng cộng

 

650

390

260

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a) Phương thức 1 - xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

- Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Xét điểm theo tổ hợp từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu (bằng tổng điểm các môn dùng để xét tuyển + điểm ưu tiêntheo đối tượng và khu vực nếu có).

b. Phương thức 2 - xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 bậc THPT.

- Bước 1, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học dùng để xét tuyển của năm lớp 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Hoặc trung bình chung của tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Bước 2, xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4.

Trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển;

+ ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết năm lớp 10);

+ ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết năm lớp 11);

+ ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết năm lớp 12);

+ Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực. Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.

c) Phương thức 3 - xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng

- Xét tuyển thẳng: Áp dụng với tất cả các ngành học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạovà quy định của Nhà trường cho từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy địnhtrong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

+ Đối tượng 4: Thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 4.0 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm, A2 Key (KET) Cambridge English hoặc có một trong các chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS.

Đối với người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

6. Các thông tin khác

- Quy định điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: Trong cùng một ngành, điểm xét tuyển của các tổ hợp dựa vào ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, không có điểm chệnh lệch giữa các tổ hợp.

- Các điều kiện phụ khi xét tuyển (nếu có):

Trong trường hợp có nhiều thí sinh có mức điểm bằng nhau và số lượng thí sinh tại mức điểm này vượt quá chỉ tiêu xác định, Trường sẽ sử dụng điều kiện phụ để xét tuyển, cụ thể: Ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 1 của tổ hợp đó cao hơn để xét tuyển (Ví dụ: Môn 1 của tổ hợp Toán - Lý - Hóa là môn Toán, của tổ hợp Toán - Lý - Anh là môn Toán, của tổ hợp Toán - Hóa - Sinh là môn Toán, của tổ hợp Toán - Văn - Anh là môn Toán, của tổ hợp Toán - Hóa - Anh là môn Toán); nếu có nhiều thí sinh có điểm thi Môn 1 bằng nhau vượt quá số lượng thí sinh trúng tuyển được nhà Trường xác định, sẽ ưu tiên thí sinh có điểm thi Môn 2 cao hơn để xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường, cụ thể như sau:

a. Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT: xét tuyển theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

b) Xét tuyển kết quả học tập THPT(Học bạ THPT), dự kiến gồm 3 đợt xét tuyển:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 15/8/2020.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/8 -30/8/2020.

- Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/9-15/9/2020.

- Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/9-30/9/2020.

c) Tuyển thẳng: theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo kế hoạch của của các Bộ ngành và UBND các tỉnh.

7.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

a. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng điểm thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy chế tuyển sinh.

b. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập bậc THPT

 - Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn);

+ Bản sao Học bạ THPT;

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.

+ Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.

c. Đăng ký xét tuyển Online

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển online trên website nhà trường theo địa chỉ:

+ Đăng ký học tại Cơ sở chính Hà Nội tại địa chỉ: www.vnuf.edu.vn

+ Đăng ký học tại Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ www.vnuf2.edu.vn

d. Đăng ký xét tuyển thẳng

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Học tại Cơ sở chính Hà Nội:

+ Chương trình đào tạo tiếng Việt: học phí năm 2019 là 270.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 8.910.000 đồng/năm học).

+ Chương trình tiên tiến (đào tạo tiếng Anh): học phí năm 2019 là 2.00.000 đồng/tháng.

- Học tại Phân hiệu tỉnh Đồng Nai:

Mức học phí năm 2019 là 280.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 9.240.000 đồng/năm học).

Nhà trường sẽ thực hiện thu học phí của Chính phủ ban hành theo Nghị định số 86/QĐ-CP ngày 02/10/2015 về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

Close [X]