Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội)

-

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

Mã trường: QHS

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84-247 3017 123).

Website: http://www.education.vnu.edu.vn

Email: education@vnu.edu.vn

 

Năm 2021, Trường Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh 1.000 chỉ tiêu với 3 nhóm ngành đào tạo: nhóm ngành Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên; nhóm ngành Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý; nhóm ngành Khoa học Giáo dục.

 

TT

 

Mã xét
tuyển

 

Tên ngành

Chỉ tiêu 2021

 

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi TN THPT

Phương thức khác

Nhóm ngành: Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên (dự kiến: 300 chỉ tiêu)

270

300

 

 

 

A00, A01, B00, D01

 

 

1

 

 

GD1

Sư phạm Toán

 

 

270

 

 

300

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Hóa học

Sư phạm Sinh học

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Nhóm ngành: Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý (dự kiến: 220 chỉ tiêu)

195

25

 

 

C00, D01, D14,D15

 

2

 

GD2

Sư phạm Ngữ văn

 

195

 

25

Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử và Địa lý

Nhóm ngành: Khoa học giáo dục (230 chỉ tiêu)

210

20

 

 

 

A00, B00, D01, C00

 

 

3

 

 

GD3

Quản trị trường học

 

 

210

 

 

20

Quản trị công nghệ giáo dục

QUản trị chất lượng giáo dục

Tham vấn học đường

Khoa học giáo dục

4

GD4

Giáo dục Tiểu học

135

15

A00, B00, D01, C00

5

GD5

Giáo dục Mầm non

90

10

A00, B00, D01, C00

 

 

Tổng chỉ tiêu

900

100

 

Tổ hợp môn xét tuyển:

A00: Toán, Vật lý, Hóa học, A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh,

B00: Toán, Hóa học, Sinh học, C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý,

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh,

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

1. Đối tượng tuyển sinh 

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển Đợt 1: 

(1) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;

(2) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường; 

(3) Xét tuyển theo các phương thức khác:

- Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức năm 2021 và các chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS và chứng chỉ quốc tế tương đương – có trong danh mục quy định của ĐHQGHN);

3.2. Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng  được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và của nhà trường (nếu có)

XEM CHI TIẾT ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TẠI ĐÂY.

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]