THPT » Thành phố Hà Nội

Chỉ tiêu lớp 10 của các trường ngoài công lập năm học 2021-2022 tại Hà Nội

13/04/2021

Trường hợp học sinh (HS) dự tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC) hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022: HS phải tham dự kỳ thi để có điểm xét tuyển (ĐXT) mới được xét tuyển vào trường.

Trường hợp HS dự tuyển vào các trường THPT công lập TCTC hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện và học tập của HS tại cấp THCS: HS trực tiếp đến trường THPT công lập TCTC hoặc trường THPT ngoài công lập (trong thời gian tuyển sinh quy định) để xác nhận nhập học.

Trường hợp HS không có nguyện vọng học trường THPT công lập mà chỉ có nguyện vọng xét tuyển vào trường THPT công lập TCTC hoặc THPT ngoài công lập tuyển sinh theo phương án có sử dụng kết quả thi, trong “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022”, HS đăng ký như sau:

Mục Nguyện vọng 1: ghi tên một trường THPT công lập để được dự thi

Mục Nguyện vọng 2: ghi “NCL” bằng chữ in hoa.

Chỉ tiêu các trường ngoài công lập năm 2021 như sau:

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]