Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của HV Quản lý Giáo dục

19/07/2018

 

Học viện Quản lý giáo dục thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy năm 2018 của Học viện Quản lý giáo dục như sau:

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm ĐBCL đầu vào

1

Giáo dục học

7140101

50

A00; B00; C00; D01

17

2

Quản lý giáo dục

7140114

120

A00; A01; C00; D01

17

3

Tâm lý học giáo dục

7310403

140

A00; B00; C00; D01

16

4

Kinh tế giáo dục

7149001

40

A00; A01; D01; D10

16

5

Công nghệ thông tin

7480201

50

A00; A01; A02; D01

16

 

TỔNG SỐ

 

400

 

 

Chú ý: 05 ngành trên không nằm trong nhóm ngành đào tạo giáo viên

Ngưỡng điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và ưu tiên xét tuyển.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]