Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016

-

Ngày 20-9, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn trung cấp các trường CAND năm 2016.

1. Trung cấp Cảnh sát nhân dân I

Khối

Nam

Nữ

A

26,75

29,5

A1

26,25

28,0

C

24,25

30,0

D1

24,5

27,75

2. Trung cấp An ninh nhân dân I

Khối

Nam

Nữ

A

26,25

29,0

A1

25,5

0

C

23,5

29,75

D1

23,25

27,75

3. Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc

Khối

Nam

Nữ

A

26,5

27,5

A1

23,5

25,5

C

24,25

28,0

D1

22,0

27,75

4. Trung cấp Cảnh sát vũ trang phía Bắc

Khối

Nam

Nữ

A

26,5

27,5

A1

0

0

C

24,25

30,0

D1

23,5

26,75

5. Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phía Bắc

Khối

Nam

Nữ

A

26,5

29,25

A1

0

0

C

24,25

29,0

D1

23,5

26,75

6. Trung cấp Cảnh sát nhân dân II

Khối

Nam

Nữ

A

24,0

26,0

A1

24,25

25,75

C

21,25

26,0

D1

21,25

26,0

7. Trung cấp An ninh nhân dân II

Khối

Nam

Nữ

A

24,5

27,0

A1

25,25

26,0

C

23,5

27,75

D1

22,0

26,25

8. Trung cấp Cảnh sát nhân dân III

Khối

Nam

Nữ

A

24,0

26,5

A1

22,75

26,75

C

21,75

26,5

D1

22,25

24,25

9. Trung cấp Cảnh sát vũ trang phía Nam

Khối

Nam

Nữ

A

24,25

26,25

A1

0

0

C

21,75

26,0

D1

20,75

24,5

10. Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI phía Nam

Khối

Nam

Nữ

A

26,0

26,25

A1

23,75

0

C

22,0

27,5

D1

0

25,5

11. Trung cấp Cảnh sát giao thông (CS5)

Khối

Nam

Nữ

A

24,5

26,25

A1

23,5

26,5

C

22,0

26,5

D1

21,5

26,0

12. Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh - ĐBSCL

Khối

Nam

Nữ

A

22,75

24,75

A1

0

0

C

21,25

25,25

D1

20.25

25,0

13. Trung cấp Giao thông thủy Tây Nguyên - Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ

Khối

Nam

Nữ

A

24,5

25,75

A1

23,75

0

C

20.75

25,75

D1

16,75

25,75

14. Hệ trung cấp - Đại học Phòng cháy chữa cháy

Miền

Nam

Nữ

Bắc

23,5

27,0

Nam

22,5

25,75

15. Hệ trung cấp - Đại học Kỹ thuật Hậu cần

Vùng

Nam

Nữ

Phía Bắc

 

 

A

26,25

27,75

A1

25,25

26,25

Phía Nam

 

 

A

23,25

24,75

A1

22,0

24,5

Close [X]