Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

TỔNG HỢP XÉT TUYỂN NVBS 2016 CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

-

Thongtintuyensinh.Vn cập nhật điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và thông báo xét tuyển NVBS đợt 1 năm 2016 của các  trường đại học & học viện

  CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC & HỌC VIỆN KHU VỰC TP. HÀ NỘI        

  * CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC & HỌC VIỆN KHU VỰC TP. HCM        

  * CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN BẮC

  * CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN TRUNG & TÂY NGUYÊN       

  * CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHU VỰC MIỀN NAM      

  * CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN

  

Close [X]