Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

ĐIỂM CHUẨN NVBS ĐỢT 1 & XÉT TUYỂN NVBS ĐỢT 2

-
Các trường có dấu (*) chữ màu đỏ tiếp tục xét tuyển NVBS đợt 2
 
Các trường Đại học ở Hà Nội
 
Các trường Đại học ở TP.HCM
 
Các trường Đại học ở khu vực phía Bắc (Từ Quảng Bình trở ra)
 
Các trường Đại học ở khu phía Nam (Từ Huế trở vào)
 
Các trường Quân đội

Close [X]